رزین ساخت کنیتکس رنگ مینرال

رزین امولسیونی است بر پایه استایرن و منومرهای اکریلیکی  موارد کاربرد رنگ های آبگریز مات تا نیمه براق داخل و

تمیزکردن دوده بندکشی آجرنمای ساختمان

پاک کردن دوده بندکشی نما, پاک کردن دوده روی آجر, تمیزکردن دوده بندکشی آجرنما, پاک کردن دوده بندکشی نما . پاک کردن دوده روی آجر, تمیزکردن دوده بندکشی آجرنما

آشنایی با انواع پوکه ساختمانی

با توجه به اینکه استفاده از پوکه یکی از مراحل اجرای ساخت می باشد لذا آشنایی با انواع پوکه ساختمانی