blog

فناوری نانو و صنعت ساختمان

فناوری نانو در صنایع ساختمان هم نقش بسزایی دارد، در این راستا بیشترین سهم را صنایع فولاد، شیشه وبتن ایفا می کنند. کاربرد نانو ذرات در صنعت ساختمان که مهمترین آن ها نانولوله های کربنی(CNT  (و دی اکسید تیتانیوم(TiO2) هستند، عموما” در سازه های اصلی باعث افزایش خواص مکانیکی نمونه ها شده و در بخش نازک کاری نیز کاربرد نانو پوشش ها در نمای داخلی وخارجی ساختمان ها نیز از اهمیت ویژه ای برخورداراست. نانو پوشش ها ی ساختمان ضمن اینکه باعث دفع آب شده وجذب کثیفی را به حداقل می رسانند، نمای ساختمان را در مقابل اشعهUV  مقاوم می سازند. این نانو پوشش ها در سطوحی از جمله؛ سیمان، آجر، سفال،  سنگ معمولی، کاشی ، مرمر، چوب، سرامیک، شیشه، فولاد وبتن به کار می روند. ساخت بتن تقویت شده، خود تعمیر کننده و خود تمیز شونده، شیشه های خود تمیز شونده، مقاوم در برابر آتش وکنترل کننده انرژی ودر نتیجه صرفه جویی درمصرف انرژی، استفاده از رنگ های حاصل ازعلم نانوکه باعث عدم نفوذ باکتری ها به ساختمان های اداری، مسکونی، بیمارستان هاوغیره شده وبه آنهاعمری طولانی، محیطی عاری از باکتری و ماهیتی غیر قابل کثیف شدن وفرسودگی می بخشند نیز از دیگر کاربردهای مهم فناوری نانو در صنعت ساختمان است. بدین ترتیب به راحتی می توان تشخیص داد که ما با دنیای تازه ای به نام فناوری نانو روبروهستیم. متخصصان علم نانو براین باورند که بعد از تولید ماشین های بخار، موتور وتوسعه IT ، فناوری این علم افق های تازه ای رابه دنیای انسان ها بازخواهد کرد. فناوری نانو، قادراست مواد را تا اندازه ای کوچک کند که با دوباره سازی آن ها بتوان مواد وفنآوری های جدیدی را به دنیا عرضه نمود.
برای مثال، گل رس وسرامیک را می توان به ابعاد نانو درآورده وبه صورت پودر با نانو پلیمرها مخلوط کرده ودر محیطی خنثی مصالحی سخت ومقاوم را که نمونه آن تا به حال دیده نشده بوجود آورد.

فناوری نانو وپوشش های ساختمانی
نانو پوشش های ساختمان درسطوح داخلی وخارجی ساختمان ها ازجمله: سطوح شیشه ای،  پلاستیکی، چوبی، فولادی، سنگی،آجری، کاشی، سرامیکی،سیمانی و بتنی و… استفاده می شوند. دراین سطوح (سطوح هوشمند) که عموما” فوق آبدوست و یا فوق آبگریزهستند واکنش ها برروی سطح صورت می گیرد. لازم به ذکر است که نانوپوشش ها ساختمان  آنتی باکتریال بوده وبرای سلامتی انسان بی ضررهستند.

تاثیر لوتوس

نانو پوشش های سنگ وچوب
این نانو پوشش ها ی آنتی باکتریال، مقاوم در برابر آب، هوا، مواد ارگانیکی و غیر ارگانیکی هستند و یکی از  پوشش های اصلی صنعت ساختمان به شمار می روند. نانو پوشش های سنگ وچوب ترکیباتی هستند که ضمن حفظ ظاهر اصلی سطح باعث عدم ایجاد چسبندگی در سطح شده و آب، چربی وسایرو آلودگی ها را از سطح دفع می کنند. ضمنا” نانو پوشش های سنگ وچوب برای سطوح سنگی نفوذ پذیرکه خاصیت مکندگی دارند نیز موارد استفاده بسیاری دارند. ترکیبات این نانو پوشش ها معمولا” شامل الماس، نقره، شیشه و سرامیک می باشند و باتوجه به موارد مصرف  ممکن است متفاوت باشند، اما در اکثرآن ها فاز حامل آب والکل است وذرات آنها تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد مقاوم هستند.
مزیت ها: پوشش سطوح منفذ دار، حفظ تنفس سطوح، حفظ سطوح در برابرعوامل محیطی، امکان تمیز شدن لک ها ازجمله؛ چربی ها وروغن ها با آّب، جلوگیری از ایجاد کپک، جلبک و مشابه آنها و محافظت سطوح ازتاثیرنم وکثیفی ها.

موارد مصرف

 سطوح چوبی
نانوپوشش های سنگ وچوب، علاوه بر استفاده در سطوح چوبی معمولی برای سطوح چوبی جلادار وسطوح چوبی رنگ شده هم مورد استفاده قرارمی گیرند. درسطوح چوبی جلادارسه ماه پس ازاعمال جلا مورد استفاده قرارمی گیرند وبرای سطوح چوبی  رنگ شده ازنانوپوشش های چند منظوره استفاده می شود.

سیمان های الیافی
ساختمان هایی که با سیمان های الیافی ساخته می شوند پس از مدتی به منبع لکه وکثیفی تبدیل می شوند. سیمان استفاده شده درنمای ساختمان ها، کثیفی هاوکپک ها رامکیده وباتاثیر نورخورشید آنها رابخوبی درداخل ماتریس جایگزین می کند و دورکردن این لکه ها  وکثیفی ها کار بسیار مشکلی است. استفاده ازنانوپوشش های سنگ وچوب درنمای ساختمان باعث عدم نفوذ کثیفی ها، باکتری ها وغیره به داخل ماتریس می شوند وظاهر اولیه نما را به خوبی حفظ می نمایند.

 آجرها وسرامیک ها
درخت های بزرگ اطراف ساختمان ها با به جا گذاشتن آثار خود برروی سطوح ساختمان ها باعث می شوند نمای ساختمان ها به مرور زمان رنگ سبز درختان رابه خود گرفته وبرای تمیز کردن آن ها می بایست ازابزارتمیزکننده بافشارهای قوی استفاده شود، اما این عمل نیز باعث می شود پس از چند ماه درسطح ساختمان چسبندگی بیشتری ایجاد شود و سریع تر وراحت تراز قبل کثیفی ها رابه خود جذب کنند دراین گونه موارد نیز استفاده از با نانوپوشش های سنگ وچوب ضروری به نظر می رسد.

 ماسه سنگ ها و بتن گازی
بتن گازی وماسه سنگ هایی که ساختار سفید رنگی دارند واغلب در آتلیه ها و ایوان ها به کار می روند، کثیفی ها وچربی ها را جذب کرده وظاهر آنها خیلی سریع به صورت نامطلوبی تغییرمی کند. در این شرایط استفاده ازتمیز کننده های بافشار بسیار قوی نیز کارساز نمی باشد. اما در صورت استفاده از نانو پوشش های سنگ وچوب درحالی که به سطح اجازه تنفس داده می شود، باعث عدم نفوذ مواد به سطح می شوند، بدین ترتیب رنگ وساختار اصلی سطح حفظ می شود.

کاشی ها و لوح های سنگی
استفاده ازنانوپوشش های سنگ وچوب باعث می شوند ساختمان ها همراه با باغچه ها و مجسمه های اطراف آن ها از تاثیرات محیطی محفوظ مانده و به مرورزمان در رنگ آن ها تغییری ایجاد نشود.

شیشه
نانو پوشش های شیشه در صنایع ساختمان واتومبیل بیشترین کاربرد را دارند، در ادامه به برخی ازکاربرد های  آنها در صنایع ساختمانی اشاره شده است.

شیشه های خود تمیز شونده
این نوع نانو پوشش ها، باضخامت چند نانومتر در سطح شیشه یک فیلم آب دوست تشکیل می دهند، سطح هیدروفیل آنها از تاثیر نور خورشید یک فوتوکاتالیست تشکیل داده وآب جمع شده در سطح، درمقابل نیروی جاذبه زمین میزان آب/ هوا را برروی خود افزایش داده وبدین ترتیب آب جمع شده در سطح تماما” پخش شده وبخودی خود امکان تمیز شدن رابوجود می آورد.
نانوپوشش های استفاده شده برروی شیشه پس از شش هفته خاصیت خود تمیزشوندگی  را از خود نشان می دهند. بنا به گفته متخصصین نانوذرات TiO2 موجود در این نانو پوشش ها دارای دو خاصیت است ؛ یکی از آن ها فوق العاده هیدروفیل بودن آن است، دیگر آن که دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی است، زیرا TiO2 قادربه شکستن وتجزیه آلاینده های آلی است. این تاثیرپس ازگذشت چند هفته در شیشه  ایجاد می شود، زیرا تیتانیوم دی اکساید باید در داخل ماتریس شیشه جایگزین شده٬ و شیشه ها را از کثیفی های موجود رها کرده وسپس کثیفی های محیط رابه صورت کاتالیتیک تجزیه نموده واز بین ببرد. خاصیت پخش شوندگی مساوی آ ب در سطح باعث می شود بدون اینکه لکه‌ای باقی بماند سطح ازکثیفی‌ها عاری شود.

شیشه های کنترل کننده انرژی
این نوع شیشه ها ضمن دارابودن تنوع دررنگ وسایر خصوصیات، قادرند باکاهش شدید امواج ماوراء بنفش ومادون قرمز عبوری وتنظیم عبور نورمرئی، در زمستان تا ۸۵درصد ودر تابستان تا ۸۰درصد از هدر رفتن انرژی داخل ساختمان جلوگیری کرده ودر صرفه جوئی مصرف انرژی، نقش بسزائی داشته باشند.

 شیشه های محافظ در برابر آتش
شیشه های محافظ دربرابر آتش نیز یکی دیگراز دستاوردهای فناوری نانو است. این محصول از طریق قراردادن یک لایه شفاف محتوای نانو ذرات سیلیس (SiO2) درمیان دو صفحه شیشه ای ساخته می شود که در هنگام گرم شدن شیشه این لایه شفاف تبدیل به محافظی سخت، تیره ومقاوم دربرابر آتش می شود.

 بتن
تحقیقات بسیاری در زمینه بکارگیری فناوری نانو درساختمان بتن درحال انجام است به منظور درک این مطلب در سطح علم پایه از فناوری هایی مانند؛ میکروسکپ هایAFM ،SEM ، FIB که برای مطالعه در مقیاس نانو ساخته شده اند استفاده می شود

 نانوسیلیس ها(SiO2)
با استفاده از نانوذرات سیلیس می توان میزان تراکم ذرات را در بتن افزایش داده که این به افزایش چگالی میکرو ونانوساختارهای تشکیل دهنده بتن ودر نتیجه ویژگی های مکانیکی می انجامد. افزودن نانوذرات سیلیس به مواد بر مبنای سیمان هم موجب کنترل تجزیه شیمیایی ناشی ازH-C-S(کلسیم- سیلیکات – هیدرات)، که در اثر نشست کلسیم در آب رخ می دهد، ونیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن می شود که هردوی این موارد دوام بتن را افزایش می دهند.

 نانولوله های کربنی (CNT)
تحقیقات گسترده ای درخصوص کاربردهای نانولوله های کربنی در حال انجام است وتاکنون خواص قابل ملاحظه ای از آن ها کشف شده است؛ برای مثال باوجود اینکه چگالی آن ها یک ششم چگالی فولاد است، مدول یانگ آنهاپنج برابر واستحکام آنها هشت برابر فولاد است. درصورت افزودن نیم الی یک درصد وزنی از این نانولوله ها به ماتریس بتن خواص نمونه ها به طور قابل توجهی بهبود می یابد. (نانولوله ها ی کربنی به صورت های تک جداره ویاچند جداره مورد استفاده قرار می گیرند.

نانو ذرات رس (Nano-Clay)
برخی از انواع نانوذرات درچسب های (ملات های binder) مختلف ونحوه تاثیر آنها برروی ویژگی های کلیدی مرتبط با فرسایش بتن؛ مانند ممانعت ازانتقال یون های کلر، مقاومت دربرابر دی اکسید کربن، پخش بخار آب، جذب آب وعمق نفوذ هدایت می شوند.  نوعی حلال متشکل از رزین اپوکسی باوزن ملکولی پایین ونانوذرات رس(Nano-Clay)، نتایج امیدوارکننده ای را در این زمینه نشان داده است.

 نانوذرات اکسید آهن یا هماتیت(Fe2O3)
درصورت اضافه نمودن نانوذرات اکسید آهن به ماتریس بتن علاوه بر افزایش مقاومت بتن، پایش سطوح تنش بتن را ازطریق اندازه گیری مقاومت الکتریکی برشی امکان پذیر می سازد.

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2)
نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم هم برای بهبود ویژگی های بتن در نمای ساختمان ها به عنوان پوشش بازتاب کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این نانو ذرات ازطریق واکنشهای فوتوکاتالیستی قوی قادر به شکستن وتجزیه آلاینده های آلی،ترکیبات آلی فرار(VOC) وغشای باکتریایی هستند، به همین جهت برای ایجاد خاصیت ضد عفونی کنندگی به رنگ ها، سیمان ها وشیشه ها اضافه می شوند. بتن حاویTiO2 دارای رنگ سفید و درخشندگی خاصی است و این درخشندگی رابطور موثری حفظ می نماید. درحالی که ساختمان های ساخته شده بابتن معمولی فاقد چنین ویژگی هستند.

فولاد
فولاد یکی از فلزات بسیار مهم در صنعت ساخت وساز است.  تحقیقات نشان داده است اضافه نمودن نانو ذرات مس به فولاد از ناهمواری های سطحی فولاد می کاهد و درنتیجه تعداد عوامل افزایش دهنده تنش ودر نهایت ترک خوردگی های ناشی از خستگی سازه هایی مانند پل ها و برج ها، که در آنها بارگذاری به طور متناوب انجام می گیرد رامحدود می سازد.

حسگرها
حسگرها ی مبتنی برفناوری نانو نیز می توانند به نوبه خودکاربردهای زیادی در سازه های بتنی داشته باشند؛ برای کنترل کیفیت ودوام بتن، این حسگرها می توانند برای هدف های مختلفی نظیر؛ اندازه گیری چگالی، میزان افت بتن، پارامترهای موثر دردوام بتن مانند؛ دما، رطوبت، غلظت کلر،  PH ؛دی اکسیدکربن، تنش، خوردگی میلگردها وارتعاش طراحی شوند.

سقف کُرمیت

در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از ۷۳ سانتی تا ۱۰۰ سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با ۴ الی ۱۰ سانتی متر بتن پوشانده می شود.
تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند. پس ازاین که بتن به ۷۵% مقاومت مشخصه خود می رسد ، . . . . .
تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند.

سقف تیرچه و بلوک کُرمیت
با متداول شدن سقف های تیرچه و بلوک سنتی برخی از مشکلات سیستم طاق ضربی مرتفع شد. اما این سقف ها مشکلات دیگری را به همراه خود پدید آوردند که عمده ترین آنها ضرورت استفاده از شمع بندی در زیر سقف است. شمع بندی علاوه بر دست و پاگیر بودن هزینه زیادی را نیز بر ساختمان تحمیل می کند. در سال ۱۳۶۳ با استفاده از بلوک کُرمیت به جای طاق ضربی که قبلا” در این سیستم بعنوان قالب ثابت بکار می رفت عملا” سقف تیرچه وبلوک کُرمیت وارد بازارشد. این سقف به علت خود ایستا بودن تیرچه ها نیازی به شمع بندی ندارند و به همین علت از سرعت اجرای بسیار بالایی برخوردار می باشد. اجرای این سقف بر روی اسکلت های فولادی بتنی و دیوارهای باربر امکان پذیر می باشد.


سقف پلیمری کُرمیت
در راستای سبک سازی ساختمان، این شرکت هم زمان با ستفاده از قالب کامپوزیت و بلوک های پوکه ای اقدام به استفاده از مصالح پلیمری در ساختمان کرده است.
استفاده از بلوک های پلی استایرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تیرچه تا حدود ۲۰% و کاهش فولاد مصرفی سازه تا حدود ۷% می شود.
سهولات اجرای این نوع سقف، باعث افزایش سرعت اجرا و درنیتجه کاهش هزینه های اجرایی می گردد. در عین حال در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد. شیارهای مناسب ایجاد شده در زیر این بلوک ها باعث پیوستگی گچ و خاک در زیر سقف می گردد.
در جهت بهبود استفاده از مصالح پلیمری، بخش تحقیق و توسعه این شرکت مشغول مطالعات و بررسی های بیشتر می باشد.


سقف کامپوزیت کُرمیت
سیستمهای معمول کامپوزیت در امریکا عینا” با تیرچه های با جان باز انجام می شود و معمولا” همراه با گذاشتن یک ورق فولادی موجودار به عنوان عرشه و آرماتور بندی روی آن بتن ریخته می شود . در این سیستم قالب ماندگار است و قطعات جان نیز با بتن احاطه نمی شود. در طراحی سیستم قالب کامپوزیت کُرمیت، نظر بر آن بوده که علاوه بر سرعت و تطبیق با آیین نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادی تر باشد. از این رو اولا” قالب باید قابل استفاده مداوم باشد، ثانیا” جان تیرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادی تر طراحی نمود و از لرزش سقف نیز کاسته شود. سیستمهای کامپوزیت رایج در ایران که با تیرآهن ساده یا لانه زنبوری با تیر ورق استفاده می شوند، دارای جان باز نیستند.
در وهله اول قالب های سقف کرمیت سه قطعه بوده و برای باز کردن ، قطعات آن باید از یکدیگر جدا می شد ، با تحقیق بخش R&D این شرکت این قالب با بهینه سازی و استفاده از خاصیت تغییر شکل ارتجاعی فولاد به قالبی یکچارچه تبدیل شد.


این قالب در بین تیرچه ها قرار گرفته و بعد از گیرش اولیه بتن قالب از زیر سقف در آورده می شود . این قالب محاسن بسیار زیادی دارد و با سرعت چیده و جمع آوری می گردد و با دقت مختصری , بارها قابل استفاده است. این قالب هم اکنون در پروژه های مختلف این شرکت مورد استفاده است.
آخرین بررسی ها و دستاوردها نشان داد که بهتر است جهت تطبیق سیستم با سیستم تیرچه بلوک و استفاده از آرماتور حرارتی یک جهته و حذف آرماتور خمشی در دال فوقانی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی، فاصله لب با لب تیرچه ها حداکثر ۷۵ سانتی متر باشد. مزیت این قالب در آن است که با رعایت دیگر شرایط آیین نامه می توان آرماتور دو جهته را حذف و فقط آرماتور عمود بر تیرچه را منظور نمود.
هم اکنون این شرکت قالبهای جدید خود را به انتخاب مصرف کننده در فواصل و ارتفاع مختلف آماده عرضه نموده است. فاصله محور به محور تیرچه ها حدود ۸۵ سانتی متر تا ۹۵ سانتی متر و با ارتفاع ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر، بسته به انتخاب خریدار و با مشاوره دفتر فنی شرکت و نوع تیرآهنهای مصرفی در سازه و طول دهانه است.

سقف کاذب
سقف های کاذب اولیه به صورت قطعات پلاستیکی در سالهای ۱۳۶۵ به بعد در اولین سقف های کامپوزیت کُرمیت به کار رفت. اما گران بودن مصالح ، نچسبیدن به گچ و خاک و خزش (Creep) باعث گردید که استفاده از آن مقید گردد. از سوی دیگر انواع تولیدات ورق گالوانیزه به صورت رابیتس در شکلها و فرمهای مختلف و تولید مواد اولیه آن (ورق گالوانیزه) در ایران ، ما را به سمت استفاده از این محصول سوق داد.


سقف ضربی کُرمیت
به علت اجبار در استفاده ار مصالح فشاری از زمان های قدیم استفاده از طاق قوسی متداول بوده و به همین جهت استفاده از سیستم طاق ضربی نیز به عنوان نوعی طاق قوسی رواج داشته است. وجود اشکالات عمده در عملکرد سقف های ضربی با تیرآهن مانند عدم ایجاد یک دیافراگم مناسب بین ستون ها و مصرف زیاد فولاد در مقایسه با مقدار باربری ، باعث شد تا در سال ۱۳۵۶ با ارائه طرحی بهینه « سقف ضربی کُرمیت » نسبت به اصلاح این سیستم اقدام گردد.
در سیستم طاق ضربی کُرمیت وجود بتن روی سقف می تواند یک دیافراگم مناسب بین ستون ها ایجاد کند و همچنین به علت بازبودن جان تیرچه ها مقدار زیادی در مصرف فولاد صرفه جویی می شود.

اگر چه از این سیستم در انبوه سازی استفاده نمی شود ، اما برای پروژه های کوچک و یا دور افتاده ، هنوز هم کاربرد دارد.

مزایای سقف کرمیت
۱) امکان حذف کش ها
۲) سرعت و سهولت اجرا
۳) عدم نیاز به شمع بندی

طراحی سقف کرمیت با این فرض انجام می شود که تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) توانایی تحمل وزن خود، بلوک، بتن خیس و عوامل اجرایی را داشته باشند. بنابراین سقف کرمیت نیازی به شمع بندی در هیچ یک از مراحل عملیات اجرایی ندارد.
۴) سرعت و سهولت اجرا
در این سیستم، اجرای سقف نسبت به سیستم های مشابه آسانتر بوده و با سرعت بیشتری انجام می شود. ۴۸ ساعت پس از بتن ریزی، روی سقف قابل رفت و آمد و بارگذاری سبک بوده و می توان عملیات ساختمانی را ادامه داد که این مزیت موجب سرعت در روند عملیات ساخت می گردد.
۵) امکان اجرای همزمان چند سقف
با توجه به این که در سیستم سقف کرمیت هیچ گونه شمع بندی وجود ندارد. عملا” می توان چند سقف را برای بتن ریزی آماده کرد و هم زمان عملیات بتن ریزی را بر روی سقف ها انجام داد.
این کار برای ساختمان های با طبقات زیاد و یا زیربنای کم بسیار مقرون به صرفه و مناسب است.
۶) یکپارچگی سقف و اسکلت
به علت جوش شدن تیرچه ها به اسکلت، پس از گرفتن بتن، سقف و اسکلت یکپارچه شده و می تواند مانند یک دیافراگم صلب عمل کند. در اسکلت های بتنی نیز با در نظر گرفتن قلاب های مخصوصی، امکان یکپارچگی بیشتری ایجاد می شود.
۷) امکان حذف کش ها
با توجه به یکپارچگی سقف و اسکلت، می توان کش ها (اعضای غیرباربر) را حذف کرد . حذف کش ها علاوه بر صرفه جویی در مصرف فولاد باعث یکنواختی بیشتر زیر سقف شده و عملیات نازک کاری را به حداقل می رساند.
۸) پایین بودن تنش در بتن
به علت خود ایستا بودن تیرچه ها(تیرچه قبل از گرفتن بتن می تواند وزن بلوک، بتن خیس و عوامل اجرایی را به تنهایی تحمل کند) تنش ایجاد شده در بتن بسیار پایین است .
آزمایش بارگذاری روی سقف های کرمیت که مقاومت نهایی بتن آنها کمتر از مقدار مورد نظر بوده نشان داده که بتن با مقاومت پایین به ظرفیت باربری سقف لطمه ای وارد نمی سازد.
امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه ها و باربری های خاص
در سیستم سقف کرمیت امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه های بلند و بارهای سنگین وجود دارد. تاکنون سقف با دهانه ۵/۱۲ متر و همچنین سقف با شدت بار ۷ تن بر متر مربع اجرا شده که در هر مورد آزمایش های بارگذاری ، ایمنی سقف را تایید کرده اند.
۹) حذف رد فولاد زیر سقف
اثر داغ آهن در سقف های ضربی به صورت خط تیره ای روی گچ مشاهده می شود ولی در سقف کرمیت به علت پایین تر بودن سطح بلوکها از تیرچه ها، پوشش گچ و خاک در زیر تیرچه ها نسبت به بقیه نقاط سقف بیشتر است و همین امر سبب کاهش جذب ذرات معلق می شود. بنابراین سایه فولاد بال تحتانی تیرچه ها مشاهده نمی گردد.
۱۰) سهولت اجرای داکت (بازشو)
به علت فاصله زیاد تیرچه ها (۷۳ تا ۱۰۰ سانتی متر محور به محور ) ایجاد داکت درسقف جهت عبور لوله های تاسیساتی نصب دودکش موتورخانه و شومینه نصب توالت ایرانی و یا عبور کانال کولر به راحتی امکان پذیر است و نیاز به قطع کردن تیرچه ها نمی باشد.
۱۱) نظارت بر اجرای سقف در طول اجرا
اکیپ های خاصی جهت نظارت بر سقف ها آموزش دیده اند تا در صورت تمایل مشتری در طی اجرای سقف ها نظارت مستمر بر نحوه عملکرد مجریان صورت پذیرد و از سلامت اجرای سقف چه از نظر فنی و چه از نظر زیبایی اطمینان کامل حاصل گردد.
۱۲) ارائه ضمانت نامه
این شرکت باربری سقف های کرمیت را که مطابق با ضوابط اجرایی و تحت نظارت مهندسین شرکت اجرا شده باشند ، با ارائه ضمانت نامه تضمین می کند.
۱۳) کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف
به علت فاصله زیاد تیرچه ها (حدود ۷۵ سانتی متر محور به محور ) از مصرف بتن در حدود ۲۰% نسبت به تیرچه و بلوک معمولی کاسته شده و نهایتا” وزن سبک تر می گردد. استفاده از بلوک های پوکه ای و بلوک های پلی استایرن کرمیت یا سیستم کامپوزیت نیزدر
کاهش وزن موثر است.
۱۴) مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا

محاسبات و آزمایش های بارگذاری روی سقف نشان می دهد که گسیختگی این سیستم پس از تغییر شکل های بسیار زیاد اتفاق می افتد. « گسیختگی نرم» و این رفتار سقف از نظر ایمنی مطلوب است.

۷۸ نکته در مورد ملاتها و ساخت آنها
۱-از نظر نحوه خودگیری، ملاتها به دو دسته هوایی و آبی دسته بندی میشوند. ۲-خاصیت چسبندگی در ملات باید حداکثر یکی دو...
۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان
    ۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان ۱٫ برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می...
فرمول رزین آلکید

این پست چندتا فرمول برای تولید رزین آلکید هستش اما درصدها ومقدارش زیاده گفتم شاید به دردمون بخوره.

آلکید رزینها بر حسب درجه خشک شوندگی دارای انواع روغن بلند،متوسط و روغن کوتاه هستند:
-اسید چرب دانه های زمینی ۱۲
– بنزوئیک اسید ۱٫۶
– گلیسیرین ۱۲٫۱
– تری فنیل فسفات ۰٫۱
– منواتیلن گلیکول ۳٫۹
– انیدرید فتالیک ۲۴٫۵
– آب ۴٫۲
محصول فوق پس از واکنش ۵۰ کیلو از محصول نهایی را تشکیل میدهد که با افزایش ۵۰ کیلو زایلن به آن کامل میشود .
الکید روغن بلند
– روغن بلند ۳۵٫۶
– گلیسیرین ۲٫۴
– پنتا اریتریتول ۱۰٫۴
– انیدرید فتالیک ۱۵٫۷
– آب ۴٫۱
محصول فوق پس از واکنش ۶۰ کیلو از محصول نهایی را تشکیل میدهد که به آن ۴۰ کیلو حلال ۴۰۲ اضافه میشود.
فرمول شماره ۲
– اسید چرب دی سی او ۱۱٫۵
– روغن بلند ۱۱
– گلیسیرین ۱۵٫۷
– انیدرید فتالیک ۲۶٫۲
– تری فنیل فسفات ۰٫۰۹
– آب ۴٫۵۹
به محصول فوق ۴۰ کیلو زایلن اضافه شود
فرمول شماره ۳
اسید چرب سویا ۲۵٫۴۴
-تری فنیل فسفیت ۰٫۰۶
– پنتا اریتریتول ۱۳٫۷۵
– انیدرید فتالیک ۱۴٫۹۵
– بنزوئیک اسید ۵٫۷
آب ۴
به محصول ۱۴ کیلو زایلن و ۳۱ کیلو حلال ۴۰۲ اضافه کنید
چندین فرمول دیگری هم در تولید الکید رزینها وجود دارد.

خدمات کار در ارتفاع بدون داربست با طناب (راپل کار)

با هدف رفع نیازهای فزاینده خدمات در ارتفاع و دسترسی عمودی، این گروه قصد دارد تا با ترکیب تجهیزات مدرن دسترسی , تکنیک ها و آموزش راهی امن ,کار آمد و مقرون به صرفه برای دسترسی به هر نقطه از ارتفاع را فراهم کند.

شرکت های کار در ارتفاع
کار با طناب
کار در ارتفاع بدون داربست
شرکت کار در ارتفاع

 • نماشویی
 • مقاوم سازی (تثبیت سنگ نما)
 • نور پردازی نما
 • ترمیم نمای ساختمان
 • رنگ امیزی ساختمان
 • رنگ امیزی نما
 • و انواع خدمات صنعتی کار با طناب

 

 

photo591471362811471998

کار در ارتفاع

photo591471362811471999

شستشوی نما بدون داربست با طناب

photo591471362811472000

ترمیم نما با طناب بدون داربست

photo591471362811472001

رنگ آمیزی نما بدون داربست با طناب

photo591471362811472002

ترمیم و بازسازی نما بدون داربست

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9

نماشویی ساختمان بدون داربست با طناب

اجرای رزین و نانو کردن نما بدون داربست

 

پوست پرتغالی شدن رنگ

به ناهمواری های یکنواخت و ناصاف ایجاد شده بر روی سطح فیلم اسپری شده که منافذی شبیه پوست پرتغالی ایجاد می کند به پوست پرتغالی شدن مشهور است. عواملی که به یک فیلم چنین حالتی را می دهند عبارتند از:
۱- اسپری رنگ با گرانروی بالا
۲- سیالیت نامناسب رنگ ( نسبت حلالها در مخلوط حلال مناسب نباشد، درصورتی که نسبت حلالهایی که فراریت بالایی دارند زیاد باشد فیلم رنگ حاصله سیالیت و روانی کافی را نخواهد داشت تا به صورت یکنواخت و صاف در آید.
۳- تنظیم نبودن دستگاه اسپری رنگ (تنظیم نبودن ورود همزمان باد و رنگ به داخل دهانه پیستوله)
۴- دوری و نزدیکی فاصله دستگاه اسپری از سطح کار (اگر دهانه دستگاه اسپری دورتر از سطح رنگ شونده نگه داشته شود، مقدار زیادی از حلال قبل از پاشیده شدن رنگ بر روی سطح از بین می رود و به دلیل پریدن حلال، رنگپاشی خشک بدست می آید و یک فیلم رنگ با جوش زدگی ناپیوسته تولید می گردد).
۵- قرار گرفتن رنگ مایع تازه اسپری شده در معرض جریان شدید هوا
۶- اسپری کردن بر روی سطحی که آلوده به واکس ، گریس و خصوصاً سیلیکون باشد.
۷- تنظیم نبودن فشار هوای دستگاه اسپری (پوست پرتغالی شدن در نتیجه فشار هوای زیاد یا کم بوجود می آید).
۸- عدم مهارت شخص اسپری کننده
۹- مناسب نبودن درجه حرارت
توضیح : پوست پرتغالی شدن یک عیب اساسی محسوب نمی شود بلکه ضعف در اجرا می باشدو تاثیری در مقاومت و کیفیت رنگ ندارد.
از راه حل های بهبود کیفیت سطح و یکنواختی فیلم، استفاده از ابزار و دستگاه مناسب، همچنین حلال های مناسب (دیر تبخیر شونده) می باشد، استفاده از حلالهای دیر تبخیر شونده به رزین فرصت می دهد به راحتی بر روی سطح گسترده شود. درصورت تشکیل دانه های پوست پرتغالی برروی سطح فیلمی صبر کنید تا فیلم کاملاً خشک وسخت شود، سپس با یک سمباده ریز سطح مورد نظر را صاف نمائید و مجدداً با یک تکنیک صحیح رنگ آمیزی کنید.

پودر بند کشی آب بند سرامیک کاشی حمام

این  پودر بندکشی ترکیبی آماده و  سفید رنگ می باشد که کاملاً ضد آب بوده و یکی از بهترین گزینه جهت بندکشی در مکان هایی ست که در تماس مستقیم با رطوبت و آب  می باشند.

 

خواص و اثرات:

کاملاً ضد آب و عایق

چسبندگی بسیارزیاد

مقاوم دربرابرتنش های کششی و فشاری

مقاوم در برابر عوامل محیطی

قابلیت انعطاف پذیری کافی

رفع نشت و نم زدگی درزها

رنگ پذیر و قابل عرضه در رنگ های مختلف

سهولت و سرعت اجراء

بدون انقباض

استحکام فرسایش بالا

 

موارد کاربرد

جهت بندکشی کاشی و سرامیک در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه ها، استخرها و آب نماها و نیز بندکشی کاشی و سرامیک، سنگ، موزائیک و……. پرنمودن کلیه درزها و بندها بدون محدودیت عمق،  بندکشی انواع قطعات سیمانی و قطعات پیش ساخته بتنی

میزان مصرف

بسته به محل درز گیری و بندکشی هر ۷۰۰ گرم مایع بند کشی آماده ۴ متر طول به ضخامت ۴ میلیمتر در عمق ۳ میلیمتر را پوشش می دهد

 

روش مصرف

ابتدا سطح زیرکار می بایست کاملاً تمیز و عاری از گرد وغبار گردد . سپس پودر بندکشی را به نسبت ۳ به ۱ با آب مخلوط  بفرمائید. بهتراست این عمل با استفاده از همزن برقی انجام شود. برای درزبندی کف ماده بندکشی را با مقدار آب بیشتری رقیق نمائید تا به سهولت در محل درزها اجرا شود. بند کشی باید به وسیله کاردک لاستیکی انجام شود. توصیه می گردد پس ازاتمام بندکشی سطح اجرا شده را تا ۲۴ ساعت مرطوب نگه دارید         

 

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

حالت فیزیکی پودر
رنگ سفید و فام دار بسته به سفارش
قابلیت انحلال آب
یون کلر ندارد
جرم حجمی ۵/۱  گرم در سانتیمتر مکعب

 

شرایط نگهداری

 دور از نم و رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد

مدت نگهداری

 در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۱۲ ماه

نوع بسته بندی

 کیسه های  ۵،  ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی

فرمولاسیون رنگ و ساخت رنگ

عمر مفید و خواص فیزیکی یک پوشش رنگ بستگی به:

فرمولاسیون: نسبت و نوع مواد اولیه استفاده شده در فرمولاسیون رنگ
تولید : روشهای به کار گیری شده در تولید از مواد خام به محصول نهایی
کاربرد: ایجاد پوشش یا بستری با ضخامت مناسب روی سطح آماده سازی شده
خشک شدن و طول عمر: شرایطی که سبب می شود، فیلم رنگ از طریق هوا خشک یا به کمک کوره خشک شود و در کل شرایطی که قطعه رنگ شده در آن قرار دارد.

از موارد گفته شد در بالا قسمتهای اول و دوم تحت کنترل سازندگان رنگ قرار دارد.
(یعنی موارد: فرمولاسیون ، ساخت رنگ) در مورد قسمت سوم سازندگان رنگ ممکن است نظارت مختصری داشته باشند و لیکن در مورد قسمت سوم کاملاً خارج از کنترل سازنده رنگ قرار دارد. ، قبل از رسیدگی به شکایات مربوط به رنگ آمیزی بایستی به این قسمت توجه کامل نمود که اشکالات مربوط به شرایط نامساعد خشک شدن و نحوه مصرف موجب ایجاد نقصانهایی در پوشش اعمال شده می نماید.متأسفانه بعد از مصرف رنگ ممکن است که آثار این نقصانها از بین رفته باشد، در چنین مواردی معمولاً مصرفکنندگان عیب را به گردن سازنده و فرمولاسیون رنگ می اندازند. بایستی دانست که اطلاع رسانی به فرمول نویس رنگ در رابطه با رنگی که میخواهد بسازد از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنا بر این کاربری رنگ ، محل مورده استفاده و… برای رنگساز بایست مشخص باشد، به عنوان مثال ممکن است از رنگساز خواسته شود پوششی را برای شرایط خاص تهیه کند و یا یک نمونه از رنگ مشابه را جهت شبیه سازی به او ارائه دهند. رنگساز، رنگ مورد نظر را ساخته و به مشتری ارائه میدهد. این نمونه ممکن است نیازهای اختصاصی را برآورده کند، اما یک فاکتور مهم را که اطلاعات مربوط به آن به رنگساز داده نشده بود را در بر نداشته باشد. بنا بر این برای اجتناب از هر گونه خطا، بایستی فرمول نویس رنگ تمام اطلاعات لازم را برای ساخت یک رنگ مطلوب در اختیار داشته باشد. از جمله اطلاعات که باستی در اختیار رنگساز برای تهیه فرمولاسیون رنگ باشد ، نحوه خشک شدن ، شرایط کاربرد، شرایط مصرف ،قیمت و غیره می باشد. فرمول نویس مواد خام متنوعی را در اختیار دارد. او از این مواد جهت فرمولاسیون رنگ مورد نظر استفاده می کند. رنگهای صنعتی که به صورت سفارشی ساخته می شوند، مواد خام متفاوتی را طلب می کنند. به هر حال فرمول نویس باید این مطلب را در ذهن داشته باشد که هر ماده جدیدی را که می خواهد در فرمول خود مصرف کند، باید در انبار کارخانه داشته باشد. این مطلب در ارتباط مستقیم با افزایش سرمایه در گردش کارخانه قرار دارد که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده رنگ می شود. فروشندگان مواد اولیه رنگ معمولاً فرمولاسیون پیشنهادی را برای انواع مختلف رنگ ارائه می دهند. این فرمولاسیون برای شروع به کار مفیدند و اطلاعات ارزنده ای دربردارند اما بایستی توجه داشت که به دلیل استفاده از مواد خاص که سازندگان خاص نیز دارد، همیشه عیناً قابل استفاده نیستند. از طرف دیگر این فرمولها معمولاً در اختیار بیشتر افراد قرار دارند،اما یک فرمول نویس با تجربه، میبایست با تغییرات لازم در این فرمولاسیون، فرمولاسیونی اقتصادی و کارآمد ایجاد کند. مورد دیگر اینکه، فرمولسیون رنگی که به صورت فنی نباشد ، امکان دارد در شرایط آزمایشگاهی خاصته مورد نظر را برآورده نماید اما اجرای آن در تولید انبوه ممکن است نتایج متفاوتی را در برداشته باشد. این تفاوتها معمولاً در دمای حاصل از پروسه تولید ، اختلاف بین زمان پخش رنگدانه در رنگ پایه grinding ، همچنین اثر جرم Massacation وفنی نبودن فرمولاسیون و… حادث می گردد. این فاکتورها در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول ساخته شده اثر می گذارند.

مواد تشکیل دهنده فرمولاسیون رنگ

پوششهای الی یا رنگهای آلی اکثزاً به منظور حفاظت از سطوح و تزئین استفاده می شوند.

اکثر فرمولاسیون رنگها از مواد خام زیر تشکیل می شوند:

رنگدانه و رنگدانه یار: رنگدانه ها ذرات جامدی می باشند جهت بوجود آوردن خصوصیات معینی در رنگ پراکنده می شوند.
رنگدانه ها خود به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

رنگدانه ها: رنگدانه ها نیز خود به دو دسته آلی و معدنی تقسیم می شوند که از نظر خواص و کاربرد با یکدیگر متفاوت و متمایز می باشند.
رنگدانه یارها: رنگدانه یارها موادی هستند که در رنگ پایه نامحلول اند و عملاً هیچ نقشی در پوشانندگی به رنگ پایه و دادن رنگ ندارند. این مواد تنها به منظور اصلاح خواص رنگ و تعدیل رنگ مورد استفاده قرار می گیرند.
رزین : رزین یا برگردان فارسی آن «رنگ پایه» یا بندر پایه اصلی پوشش رنگ را تشکیل می دهد و مسئولیت مقاومت در برابر آب و مواد شیمیایی زمان خشک شدن، ، سختی و دوام ، چسبندگی به سطح و استحکام پوشش را دارد.

حلال : از اجزاء ریگر فرمولاسیون رنگ حلال ها می باشند. حلال جزء فرار تشکیل دهنده رنگ است ، که برای حل کردن رنگ پایه یا رزین مربوط به رنگ افزوده می شوند. حلال سبب می شود که گرانروانی رنگ را کنترل گردد، در نتیجه تعیین کننده خصوصیات کاربردی رنگ می باشد.

مواد افزودنی : مواد افزودنی از دیگر موادی می باشد که در رنگ مورد استفاده قرار می گیرد این دسته از اجزاء رنگ موادی هستند که به مقدار خیلی کم به رنگ اضافه می شوند. مواد افزودنی مورد استفاده در فرمولاسیون رنگ هر کدام برای منظوری خاص به رنگ اضافه می گردد . یک فرمول نویس قهار میتواند از مواد افزودنی برای بهبود پوشش ها نیز استفاده کند. در صورت استفاده صحیح از مواد افزودنی، فرمول نویس رنگ میتواند بدون هیچگونه افزایش در قیمت و یا حتی با کاهش دادن آن بدون کاهش در کیفیت، رنگی با بالاترین کیفیت را تولید نماید.

البته بایستی گفت که مواردی از رنگها وجود دارد که تمام اقلام ذکر شده در بالا ممکن است درفرمولاسیون رنگ وجود نداشته باشند. مثلاً در مورد پوششهای بدون حلال مانند رنگهای پودری که در فرمولاسیون آنها از حلال استفاده نمی شود و یا در لاکها ، که از رنگدانه و رنگدانه یار در فرمولاسیون لاک استفاده نمی گردد. پوششهای پودری،سیالیت خود را زمان مصرف تحت تأثیر حرارت، به دست می آورند.

تعیین میزان مواد تشکیل دهنده و چگونگی ساخت رنگ را فرمول بندی رنگ می نامند

انواع فرمولاسیون رنگ ومحصولات وابسته با بهترین کیفیت ها را از ما بخواهید:

۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱

روش استفاده از رزین نما

استفاده از رزین نما منجر به آب­ بند شدن سنگ و در نتیجه شستشوی بسیار راحت­ تر آن می­گردد. همچنین رزین با ایجاد کردن فیلمی بسیار نازک بر روی سطح سنگ، منجر به زنده شدن رنگ و همچنین پایدارتر نمودن آن می­گردد.

 رزین را می­توان پس از رنگ­ آمیزی محصولات، در کارخانه و توسط پرسنل بسپار سنگ بر روی سطح سنگ اعمال نمود که از مزایای این روش می­توان به کیفیت بسیار بالای فیلم تشکیل شده اشاره نمود. همچنین رزین را می­توان پس از نصب محصولات بر روی دیوار نهایی اعمال کرد که نفوذ رزین به تمامی درز­ها و خلل و فرج مهمترین مزیت این روش است. با این حال به دلیل تجربه پایین نماکاران در استفاده از رزین، غالبا کیفیت فیلم تشکیل شده در این روش پایین می­باشد.

 رزین­ها شامل دو نوع پایه آب و پایه تیتر می­باشند، که مطابق با بتن پلیمری تولیدی، توسط متخصصین این مجموعه طراحی گردیده­اند. انتخاب نوع رزین وابسته به نوع سنگ بوده و توسط کارشناسان بسپار سنگ اکباتان تعیین می­گردد.

طریقه استفاده از رزین پایه آب:

 • رزین را پس از رقیق کردن با آب می­توان با استفاده از پیسوله و یا قلم­مو بر روی سطح سنگ کار نمود.
 • میزان رقیق کردن رزین وابسته به درجه براقیت مورد نظر می­باشد. در صورتی که سطح نهایی مات مورد نظر شما می­باشد تا ۴برابر وزن رزین می­توان به آن آب اضافه کرد. در صورت تمایل به براق نمودن سطح سنگ، پیشنهاد می­شود به اندازه ۲ برابر وزن رزین به آن آب اضافه نمایید.

 

طریقه استفاده از رزین پایه حلال:

 • رزین را پس از رقیق کردن با تینر فوری می­توان با استفاده از پیسوله و یا قلم­مو بر روی سطح سنگ کار نمود.
 • میزان رقیق کردن رزین وابسته به درجه براقیت مورد نظر می­باشد. در صورتی که سطح نهایی مات مورد نظر شما می­باشد تا ۳۰ درصد وزن رزین میتوان به آن تینر فوری اضافه نمود. در صورت تمایل به براق نمودن سطح سنگ، پیشنهاد می­شود تنها ۱۰ درصد وزن رزین به آن تینر فوری اضافه نمایید.

 **** در استفاده از هر نوع از رزین­ها (پایه آب یا پایه تینر) باید توجه داشته باشید که با رقیق کردن رزین، ضخامت فیلم حاصله کمتر و در نتیجه مقاومت آن کاهش می­یابد.

**** در استفاده از هر نوع از رزین­ها (پایه آب یا پایه تینر) دقت گردد رزین  باید به صورت کاملا طبیعی خشک شود و به هیچ عنوان خشک کردن آن را با استفاده از باد و یا اعمال حرارت مستقیم  تسریع نکنید.

**** در صورت  ایجاد حوضچه رزین در خلل و فرج سنگ، بایستی قبل از شروع انعقاد، رزین را با استفاده از قلم­مو خارج و بر روی سطح سنگ پخش نمود.

**** در هنگام  استفاده از رزین، دمای محیط بایستی  مناسب باشد.