blog

مقایسه مزایا و معایب انواع نماهای ساختمان

نمای ساختمان یکی از اجزای بسیار مهم ساختمان است. برخی از عملکردهای نما و عوامل مؤثر در نما سازی در زیر به طور خلاصه بیان شده است:

۱٫    نما و حفاظت
ابتدایی¬ترین و حتی از لحاظ قدمت اولین وظیفه¬ای که نما عهده¬دار گردید، وظیفه حفاظت بود. انسان¬ها برای حفاظت از عوامل جوی و اقلیمی، برای خود فضایی را به نام خانه ایجاد کردند. عدم وجود منفذ در ساختمان گرچه جلوی باد، باران، گرما و سرما را می¬گرفت، ولی ساختمان را از نور و تهویه لازم محروم می-کرد. هرچه نیاز به این مواهب زیادتر شد نیاز به ایجاد روزنه در دیواره ساختمان افزایش یافتو در نتیجه نیاز به پوسته دیگری به نام نما جهت حفاظت بیشتر، به وجود آمد (پاکزاد، ۱۳۸۶).
نمای ساختمان به عنوان یک محافظ باید مشخصه های فنی زیر را داشته باشد:

۱-۱- عایق بودن نسبت به سرما، گرما
مصالح مختلف ساختمانی ضریب انتقال حرارت و ظرفیت گرمایی ویژه مختلفی دارند و در نتیجه عملکرد حرارتی متفاوتی خواهند داشت. یک سیستم نمای موفق، نمایی است که زیبایی و بهره-وری انرژی را باهم داشته باشد. داشتن نمایی که عملکرد حرارتی خوبی داشته باشد مستقیماً مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می¬دهد لذا در نمای ساختمان، استفاده از مصالحی که ضریب انتقال حرارتی کمتری دارند، باید مورد توجه قرار گیرد.

۱-۲-    عایق بودن نسبت به صوت

نمای ساختمان می¬تواند بعنوان یک عایق صوتی ایده‌ال و مناسب عمل کند. توجه به این ویژگی به خصوص برای ساختمان¬هایی که در شهرهای بزرگ صنعتی و تجاری و یا در کنار مسیر گذراصلی واقع شده¬اند از اهمییت ویژه¬ای برخوردار می¬باشد.
۱-۳- مقاومت در برابر زلزله
۱-۴- مقاومت در برابر ضربه
۱-۵- مقاومت در برابر یخ زدگی
۱-۶- مقاومت در برابر آتش سوزی
۱-۷- مقاومت در برابر ریزش
۱-۸- انعطاف پذیر بودن در اجرای نما
۱-۹- سبک بودن
۱-۱۰-    قابل اجرا بودن در ساختمانهای مرتفع

۲٫    نما به عنوان رابط
نمای ساختمان باید به شکلی طراحی شود که علی¬رغم حفاظت محیط داخل از بیرون، ارتباط فضای بیرون را با محیط داخل ساختمان به خوبی برقرار کند. مثلاً امکان تابش نور به داخل و یا امکان استفاده از چشم-انداز بیرون وجود داشته باشد (پاکزاد، ۱۳۸۶).

۳٫    نما به عنوان یک معرف

همان¬طور که که لباس فرد، معرف شخصیت وی می¬باشد، خانه نیز به مانند لباس دوم میبایست معرف شخصیت و مقام اجتماعی مالک خود باشد. در معماری غرب نما دارای حالت نمایش است، بدین صورت که در همان وهله اول کسی را که پشت آن زندگی می¬کند، نشان می¬دهد. در واقع نما معرف شخصیت خانوادگی و طبقه اجتماعی صاحبخانه است (پاکزاد، ۱۳۸۶). نما علاوه بر معرفی شخصیت مالک، معرف موقعیت مکانی ملک و نوع کاربری ساختمان نیز می¬باشد.

۴٫    نما ی هر ساختمان به عنوان عنصری از نمای مجموعه شهری

ما در فضای شهری با یک ساختمان روبرو نیستیم، در واقع هر ساختمان جزئی از فضای شهری محسوب می¬شود که زشتی آن بر فضاهای عمومی تأثیر گذار است و زیبایی آن منوط به هماهنگی با سایر عناصر آن مکان است. ساختمان یک موجود منزوی و خود بسنده نیست که بتواند تمام توجه طراح و مالک را به خود جلب کند ، بلکه می¬بایست با حفظ شخصیت و اعتبار خود، عنصری از یک جامعه وحدت یافته باشد (پاکزاد، ۱۳۸۶) .

۵٫    زیبایی نما
نما صورت ظاهر و منظره خارجی هر ساختمان است و پوششی مخفی و به دور از انتظار عموم نیست. نما همواره مورد توجه عموم قرار می¬گیرد، لذا زیبایی جزء جدایی ناپذیر هر نما می¬باشد همچنین زیبایی و چگونگی نما معرف هنر و کیفیت کار مهندس معمار و طراح ساختمان نیز می¬باشد.

۶٫    نمای ساختمان و شرایط محیطی
نمای هر واحد مسکونی بسته به شرایط محیطی از جمله آب و هوا، باد و طوفان، زلزله و میزان آلاینده-های هوا در مناطق مختلف، متفاوت می¬باشند. مصالحی که در نماهای شهرهای بزرگ و صنعتی که آلایند¬گی بالا دارند، به کار می¬رود در مقایسه با مصالح کاربردی برای نمای شهرهای کوچک که هوای پاک دارند متفاوت است همچنین نمای ساختمان در مناطق سردسیر به لحاظ میزان مقاومت در برابر یخزدگی یا عایق بودن نسبت به سرما و گرما با نمای قابل کاربرد در مناطق گرمسیر متفاوت می¬باشد.

۷٫    قیمت تمام شده نما
یکی از شاخصه¬های بسیار مهم در انتخاب نما، قیمت تمام شده نما است. هرچه قیمت نما افزایش یابد، قدرت خرید کاهش یافته و دایره مصرف¬کنندگان آن نما محدودتر خواهد شد.

۸٫    سرعت اجرای نما

با توجه به اینکه طولانی شدن در بهره¬برداری از هر پروژه ساختمانی می¬تواند عامل افزایش هزینه¬ها و افت ارزش پول شود، لذا سرعت در اجرای نما بسیار مؤثر خواهد بود.

در زیر ویژگی¬های برخی از انواع نما هایی که اخیراً به کار می¬روند به طور خلاصه بیان شده است.
نماهای تماماً شیشه
نماهای تماماً شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان¬ها به کار می¬رفتند. هدف از اجرای نمای تماماً شیشه عبار تند از (رضایی حریری و فیاض،۱۳۸۲):

 • کاهش بار مرده ساختمان ¬های بلند
 • سرعت بخشیدن به اجرا
 • تأمین دید یکپارچه از مناظر بیرون برای ساکنین داخل
 • ایجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختمان از دید یک ناظر شهری
 • نمایش زندگی درون ساختمان از بیرون به دنبال روشن و خاموش شدن چراغ¬های داخلی در طول شبانه روز

نماهای تماماً شیشه به علت ضخامت کم و مقاومت حرارتی اندک، مشکلات فراوانی را برای ساکنین فراهم می¬آورند. این مشکلات عبارتند از:
۱٫    افزایش بیش از حد دمای داخلی ساختمان در فصول گرم و معتدل سال
نماهای تماماً شیشه در صورتی¬که سایبان خارجی مناسب برای آنها پیش¬بینی نشده باشد، در اوقات گرم و معتدل سال به علت تابش آفتاب به فضای داخل، سبب افزایش بیش از حد دمای داخل می-شوند.
۲٫    احساس عدم آسایش حرارتی در فصول سرد سال
دمای سطح نمای شیشه¬ای به علت مقاومت حرارتی کم، در فصول سرد سال نزدیک به دمای محیط خارج بوده و بدن افراد مستقر در نزدیکی نما از طریق تشعشع با نما تبادل حرارت کرده و ساکنین احساس عدم آسایش حرارتی خواهند نمود.
۳٫    مصرف زیاد انرژی و آلودگی هوا
در نماهای شیشه¬ای در اثر تبادل حرارت از طریق جابجایی بین هوای گرم داخل اتاق و سطح سرد شیشه، دمای داخل کاهش یافته و برای حفظ دما در حد آسایش، نیاز به مصرف زیاد انرژی خواهد بود. اگرچه انواع گوناگون شیشه¬هایی ساخته شده¬اند که جاذب حرارت بوده و از ورود تابش خورشید به داخل جلوگیری می¬کنند، و یا شیشه¬های دو جداره¬ای وجود دارند که مقاومت هدایت حرارتی بهتری نسبت به شیشه¬های یک جداره دارند، اما با این حال هنوز هم نماهای شیشه¬ای نسبت به سایر مصالح ساختمانی دارای ضریب هدایت حرارتی زیاد بوده و باعث اتلاف حرارت زیاد می¬شوند. اتلاف حرارتی بسیار زیاد و مصرف زیاد انرژی جهت تأمین گرمایش و سرمایش در نماهای شیشه¬ای لاجرم باعث آلودگی بیشتر هوا می¬گردد.

مقایسه نماهای آجر، شیشه یک جداره و شیشه دو جداره با یکدیگر از نظر ویژگی-های حرارتی
در یک آزمایش به منظور مقایسه نمای آجری، شیشه یک جداره و شیشه دو جداره با یکدیگر از نظر ویژگی¬های حرارتی دمای خارج ساختمان برای هر سه نما صفر و دمای داخل در حد ۲۰ درجه حفظ شد. اختلاف دما بین سطح داخلی و خارجی ومقایسه ضریب انتقال حرارت برای هر کدام از نماهای شیشه یک¬جداره، شیشه دو جداره و دیوار آجری ۲۲ سانتی¬متری در شکل ۱ نشان داده شده است. هرچه ضریب هدایت حرارت کاهش یابد اختلاف دمای بین دو سطح افزایش مییابد ( شکل ۲). بنابراین اگر برای گرم کردن فضای داخل، انرژی مصرف نشود، دمای سطح داخلی برای شیشه یک جداره ۴/.، برای شیشه دو جداره ۳/۹ و برای دیوار آجری ۷/۱۲ خواهد بود. به این ترتیب مشاهده می¬شود که شیشه دو جداره علی¬رغم داشتن وضعیت حرارتی بهتر نسبت به یک شیشه یک جداره از نظر تأمین شرایط حرارتی فضای داخل نسببت به نمای آجری مناسب نیست (رضایی حریری و فیاض، ۱۳۸۲).

شکل ۱- مقایسه ضریب هدایت حرارتی(W/m2k)و نوسان دما (°C)در شیشه یک جداره، دو جداره و دیوار آجری (رضایی حریری و فیاض،۱۳۸۲).

شکل۲- رابطه معکوس ضریب انتقال حرارت و اختلاف دما بین دو سطح در دیوار آجری، شیشه دو جداره و شیشه یک جداره(رضایی حریری و فیاض،۱۳۸۲).

نمای کامپوزیتی:
کامپوزیت¬ها یک کلاس منحصر به فرد از مواد هستند که از ترکیب دو یا چند ماده جداگانه تشکیل شده اند که ماده حاصل نسبت به هر کدام از اجزای تشکیل دهنده استحکام و دوام بیشتری دارد. امروزه از کامپوزیت¬ها برای نمای بیرونی ساختمان استفاده می¬شود. ورق های کامپوزیت متشکل از دو لایه آلومینیوم و یک هسته از جنس پلاستیک یا یک ماده معدنی پرکننده می¬باشند کهدر بین این دو لایه قرار می گیرد. از آنجا که نمی توان ماده‌ای یافت که همه خواص مورد نظر را دارا باشد، باید بهدنبال چاره‌ای دیگر بود. کلید این مشکل، استفاده از کامپوزیتها است. خواص کامپوزیتها در مجموع از هرکدام از اجزای تشکیل دهنده¬ی آنها بهتر است و اجزایمختلف، کارایی یکدیگر را بهبود می‌بخشند و این یکی از مزیت¬های کامپوزیتها محسوب می¬شود، از مزایای دیگر کامپوزیتها می¬توان سبک بودن، سهولت در مونتاژ، تعمیر و نگهداری را نام برد با این وجود کامپوزیتها از نظر انعطاف¬پذیری در اجرا، در سطح ضعیفی عمل می¬کنند.

نمای بایرامیکس:
بایرامیکس یک سیستم پوشاننده تزیینی است که برای نماهای داخلی و خارجی استفاده می¬شود. این محصول می¬تواند بر روی دیوارهای رنگ شده، سنگ، سیمان، چوب، مقوای نازک، پلاستیک، فلز و شیشه به کار رود. بایرامیکس که امروزه به عنوان نمای تزئینی داخل و خارج ساختمان به کار می¬رود برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط یک گروه در ترکیه تولید و به دنیا عرضه شد. محصول حاضر به صورت ملات بوده و متشکل از مخلوط دانه های گرانیتی و مرمر سرامیزه با تنوع رنگ فراوان و دانه بندی های متعدد، رزین های طبیعی و مصنوعی و سایر افزودنی ها می باشد. بایرامیکس بعد از اجرا و خشک شدن، نمای سنگ تزئینی به خود می گیرد. این نما روی سطوح چرب، غبار آلود، ناهموار، مرطوب و همچنین مواقعی که هوا طوفانی و دارای گرد و غبار می باشد قابل اجرا نیست.مزایای کاربرد بایرامیکس عبارتند از:

 • تنوع رنگ
 • کاربرد آسان
 • نگهداری و تعمیر آسان
 • انعطاف¬پذیری
 • قابلیت شست و شو با آب
 • بایرامیکس به راحتی می¬تواند ناهمواری¬های حاصل از گچ¬کاری را بپوشاند.

نمای بایرامیکس علی¬رغم مزایایی که دارد مورد استقبال جامعه مهندسین و پیمانکاران ساخت و ساز قرار نگرفته است چرا که این نما با بافت فرهنگی و سلیقه¬های ایرانی همخوانی ندارد و جلوه و زیبایی خود را ظرف مدت کوتاهی از دست می¬دهد.
نمای سنگ
دو گروه از سنگ¬های طبیعی که در نمای ساختمان به کار می¬روند سنگ¬های آهکی و سنگ¬های آذرین هستند.سنگ¬های آهکی معمولاً به دلیل وجود رگه¬هایی که در آنها دیده می¬شود استحکام چندانی ندارند. و مشکل سنگ¬های آذرین معمولاً جذب آب پایین و عدم چسبندگی با بدنه ساختمان است.نمای ساختمان به دلیل قرار گرفتن در معرض شرایط جوی (باران، یخبندان، آفتاب و آلاینده ها) از اهمیت خاصی برخوردار است. سنگ نما باید ویژگیهای خاصی داشته باشد تا بتواند در برابر این عوامل دوام بیاورد. بنابراین سنگی که جهت نما استفاده می¬شود باید شرایط زیر را داشته باشد:
۱٫    متناسب باآب و هوای منطقه باشد
سنگ باید متناسب با شرایط اقلیمی انتخاب گردد مثلاً در مناطق سرد و مرطوب، سنگ  باید دارای تخلخل بسیار کم باشد وگرنه ممکن است بر اثر یخبندان متلاشی شود یا در مکانهایی که امکان وزش طوفان شن وجود دارد، سنگ در معرض سایش بوده و باید مقاومت به سایش بالا داشته باشد.
۲٫    قابلیت صیقل خوردن و برش را داشته باشد.
۳٫    مقاومتهای کششی و خمشی نسبتا خوبی را دارا باشد.
۴٫    ترکیبات کانی شناسی آن باید در نظر گرفته شود
کانیهای مضر (کانیهای آهن) در برابر آب و هوا اکسیده شده و در نتیجه فرسودگی زودرس را به وجود می آورند. وجود ناخالصی به صورت مجتمع در یک نقطه و یا یک امتداد، نقطه ضعف بوده و می¬تواند باعث تخریب سنگ شود .
۵٫    سنگ انتخابی باید چسبندگی خوبی را با ملات داشته باشد (دارای جذب آب مناسب باشد.)
۶٫    رنگ آن با ثبات باشد و در برابر بخارها و گازها و پرتو آفتاب پایدار باشد.

نمای سرامیک

با توجه به قیمت بالای سنگ و باری که سنگ به ساختمان تحمیل می کند، جهت نمای ساختمان در بعضی کشورهااستفاده از سرامیک رواج قابل ملاحظه ایی پیدا کرده است. نمایسرامیک مشکل وزن را تا حدود یک چهارم وزن سنگ حل کرده است ولی مشکل پیوستگی سرامیک و نما بجز در موارد اندکی حل نشده است و با استفاده از روشهای نصب سعی در حل مشکل پیوستگی اجزای نما وجود دارد. این نماها با توجه بهطراحی قابل کنترل می توانند زیبایی خاص خود را به  بیننده تقدیم کنند. از جمله معایب نماهای سرامیکی عایق نبودن آن به سرما و گرما و صدا می¬باشد همچنین نماهای سرامیکی به دلیل بازتاب شدید نور در مکان¬های شلوغ به کار نمی¬روند.
نمای آجر
یکی دیگر از انواع نماها، نماهای آجری هستند که شامل آجرهای رسی و آجرهای شیلی می¬شوند. نماهای آجر علاوه بر زیبایی، تنوع و ثبات رنگ، به دلیل ضریب انتقال حرارت پایین آجر، نقش یک عایق حرارتی و برودتی را برای ساختمان ایفا می کنند و درنتیجه از هدر رفتن انرژی توسط سیستم گرمایشی و سرمایشی ساختمان جلوگیری می¬کنند. نماهای آجر بر حسب جنس و رنگ خود باعث دفع و انعکاس گرما در فصل تابستان و جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن ساختمان در فصل زمستان می¬شوند.
نمای خشک:
درسیستم نمای خشک برای اتصال آجرها به یکدیگر از ملات استفاده نمی¬شود. برای اتصال آجرهای مخصوصی که در این سیستم به کار می¬روند از تجهیزات فلزی مانند ریل استفاده می¬شود.
مزایای سیستم نمای خشک با آجر عبار تند از:
۱٫    عدم نیاز به کارگر حرفه¬ای جهت نصب
در سیستم نمای خشک نصب آجر و ریل¬ها تنها به صورت مکانیکی است بنابراین اجرای این سیستم نیاز به کارگر حرفه¬ای ندارد.
۲٫    سرعت اجرای بالا
در نمای خشک به دلیل استفاده از چهارجوب ¬های فلزی که خود قالب و الگوی اجرای نما محسوب می¬شوند و نیز به دلیل امکان آماده¬سازی نما در طبقه همکف و عدم استفاده از داربست، سرعت اجرای نما به طور چشمگیری افزایش می¬یابد.
۳٫    عدم ایجاد ضایعات ساختمانی و سرو صدا
سیستم نمای خشک بدون برداشتن سطح دیوار موجود، مستقیماً بر روی دیوار قابل اجرا بوده وبنابراین اجرای این سیستم بدون ایجاد ضایعات و زباله¬های ساختمانی معمول و همچنین بدون ایجاد سرو صدامی¬باشد.
۴٫    کاهش اتلاف انرژی
درسیستم نمای خشک ابتدا یک عایق حرارتی به طور مستقل با اتصال مکانیکی یا چسب به بدنه ساختمان محکم می¬شود سپس چهارچوب یا اسکلت نگه¬دارنده که از جنس چوب، فولاد یا آلومینیوم می¬باشد به ساختمان متصل شده تا نمای خشک با رعایت فاصله از عایق حرارتی بر روی چهارچوب نگه¬دارنده قرار گیرد. فضای خالی که بین نما و عایق قرار دارد خود بهترین عایق حرارتی می¬باشد لذا این سیستم نقش بسزایی در کاهش اتلاف انرژی دارد.
۵٫    آسانی اجرا برای ساختمان¬های مرتفع
اجرای این سیستم به دلیل عدم استفاده از ملات، درقسمت¬های مرتفع ساختمان بسیار سریعتر و آسان¬تر از سایر نماها مانند نمای آجر می¬باشد همچنین در این سیستم دسترسی برای مراقبت¬های دوره¬ای به خصوص در ساختمان¬های مرتفع وجود دارد ولی این سیستم برای خانه¬های مسکونی کم ارتفاع، پر هزینه است و معمولاً مورد استفاده قرار نمی¬گیرد.
با توجه به مطالب گفته شده، مقایسه ضرایب هدایت حرارتی برخی ازمصالحی که در ساخت نما به کار می-روند (جدول ۱)و همچنین با استناد به پرسش نامه ای که توسط برخی از نماکاران و صاحب نظران دراین مورد پر شده است و  نماهای بالا را از نظر ویژگی¬هایی شامل سرعت اجرا، قیمت تمام شده به ازای هر متر مربع، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر یخ زدگی،مقاومت در برابر آتش¬سوزی، مقاومت در برابر زلزله و ریزش، انعطاف پذیر بودن در اجرا، قابلیت اجرا در ارتفاعات بالا، عایق بودن نسبت به سرما و گرما، عایق بودن نسبت به صدا، سبک بودن و کاهش وزن ساختمان، همخوانی باهنر معماری ایرانی و مقاومت در برابر آلاینده¬های موجود در هوا مورد مقایسه قرار داده¬اندمی¬توان نتیجه گرفت که در مجموع آجر ساخته شده از سنگ سیل و سنگ معدن مصالحی است که برای کاربرد در نما نسبت به سایر مصالح می¬تواند در اولویت باشد.
جدول ۱- مقایسه ضریب هدایت حرارتی برخی از مصالحی که در ساخت نما به کار می¬روند

مصالح ساختمانی

هوا

آجرشیلی

آجر رسی

شیشه

سرامیک

سیمان

سنگ

آلومینیوم

ضریب انتقال حرارت

(W/mK)

۰۲/۰

۳/۱ -۸/۰

۷/۰-۵/۰

۴/۱- ۹/۰

۰۶/۱

۷۳/۱

۷-۲

۲۳۷

منابع:
۱٫    پاکزاد ،ج. ۱۳۸۲٫ پدیدار شناسی نمای ساختمان¬های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن. مجله هنرهای زیبا. جلد شماره¬ی جهاردهم.
۲٫    رضایی حریری، م و فیاض، ر. تأثیر نماهای شیشه¬ای دو جداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان. مجله هنرهای زیبا. جلد شماره¬ی ششم.

عایق کاری ساختمان
نمای پاششی - کنیتکس - نما - عایق کردن - نمای نانو - نمای ضد غبار - نمای مینرال - نمای گرانولیت - رنگ اکرلیک ساختمان

نمای پاششی – کنیتکس – نما – عایق کردن – نمای نانو – نمای ضد غبار – نمای مینرال – نمای گرانولیت – رنگ اکرلیک ساختمان

عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد . به کمک عایق کاری می توان یک خانه را در زمستان ۵ درجه گرمتر و در تابستان ۱۰ درجه خنک تر نگه داشت .
● انواع عایق کاری :
۱) عایق هایی که در ساختار آنها حبابهای هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می شوند.
۲) عایق هایی که حرارت را باز می تابند .پشت این عایق ها باید حدود ۲۰ میلی متر فاصله هوایی تعبیه شود .
● عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟
فاکتور مهم در انتخاب عایق ها ، میزان مقاومت حرارتی آن هاست .هر قدر n مقاومت بالاتر باشد ، عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد ، پس به جای ضخامت عایق ها ،باید مقاومت حراتی آن ها با هم مقایسه شوند.
عایق های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر ، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .
● چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟
▪ سقفها :
با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان ۳۵% تا ۴۵% کاهش می یابد .
▪ دیوار های خارجی :
مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود ۱۵% کاهش می دهد.
▪ کف :
مصرف انرژی در زمستان را ۵% کاهش می دهد .
▪ لوله های آبگرم :
برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد .
سقف و کف ساختمان های موجود را می توان به راحتی عایق نمود .
بر اساس مقررات ملی ساختمان ، تمامی ساختانهایی که ساخته می شوند باید به اندهزه کافی عایق کاری شوند . میزان عایق مورد نیاز در همین مقررات تعیین شده است .
● چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها
عایق ها در صورتی خوب کار خود را نجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند.موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایقهایی که نصب می کنید ببینید :
▪ هرگز عایق را فشرده نکنید .عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .
▪ عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید . چرا که اگر تنها ۵% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا ۵۰% از کارایی عایق کاری کاسته شود .
▪ مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید . در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن . در این عایق ها ، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا ۲۰% کاهش یابد . از این رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفت .
▪ از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.
▪ در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت ۲۰ میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.
▪ اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید ،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .
▪ در فاصله کمتر از ۹۰ میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید .
در فاصله کمتر از ۲۵ میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید .

 

منبع: باشگاه مهندسان ایران

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱ تماس بگیرید

رفع سفیدک و شوره از روی آجر نما

سفیدک و شوره از آسیب های رایج نماهای آجری می باشد . علت اصلی وقوع آن به میزان بالای سولفات های مختلف در زمان ساخت آجر باز می گردد و در زمانی که آجر در مجاورت باران قرار می گیرد به صورت شوره روی سطح نما ظاهر می شود.

این سفیدک و شوره سطح نما را دائما مرطوب نگه داشته و باعث رشد کپک های سبز رنگ می گردند. که به غیر از ظاهر نامناسب موجب از بین رفتن تدریجی آجر می گردد. برای از بین بردن این شوره روش های علمی و صنعتی زیادی وجود دارد ولی در مقیاس کوچکتر نیز روش های سریع و کاربردی وجود دارد که در این جا توضیح داده می شود:

۱٫ روی دیوار آب پاشیده تا شوره روی سطح نما مشخص شود سپس به وسیله اسیدکلریدریک نما را می شوییم.

۲٫ شوره را بعد از خشک شدن می توان با یک برس سیمی یا یک تکه گونی یا سنگ پا، پاک کرد.

۳٫استفاده از خمیر کاغذ خیس برای پاک کردن شوره نما به روش بالا نیز از دیگر روش هاست.

۴٫ در غیر اینصورت باید از شوینده های نانویی شوره مخصوص نما باید استفاده کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱ تماس بگیرید

نکات راه اندازی و نگهداری کمپرسورهای باد
نکات راه اندازی و نگهداری کمپرسورهای باد

نکات راه اندازی و نگهداری کمپرسورهای باد

 

الف: نکات مربوط به راه اندازی
– جهت روشن نمودن کمپرسور در هر دو نوع ( تکفاز و سه فاز ) برق جداگانه از کنتر گرفته شود و اتصال برقرار گردد و به هیچ عنوان در سیستم تکفاز دو شاخه به پریز برق زده نشود. به دلیل اینکه بعد از یکی دو مرحله خاموش و روشن شدن کابلهای داخل پریز و دیوار داغ گردیده و باعث نرسیدن برق به دینام و در نتیجه باعث سوختن دینام و قطعات برقی کمپرسورمی گردد که دینام و قطعات برقی شامل گارنتی نمی باشد.
– در کمپرسورهای سه فاز به طریقه اتصال سیم ها به کلید و دینام دقت شود. جهت حرکت تسمه می بایست در جهت فلش درج شده روی دینام باشد در غیر این صورت جای یکی از سیم ها با جای یکی از دو سیم دیگر تعویض گردد.
– برای استفاده از کمپرسور در مکان های دور از کنتر برق ، تا حد امکان از طولانی کردن سیم برق خودداری شود و در عوض طولانی کردن سیم، شیلنگ باد طولانی شود. طولانی کردن سیم برق کمپرسور افت فشار را به همراه خواهد داشت و ممکن است باعث سوختن دینام و کلیه قطعات برقی شود.
– مقدار روغن باید تا نصف شیشه روغن نما باشد و یا در سیلندرهایی که به جای شیشه دارای گیج هستند باید تا خط دوم گیج باشد.
(تذکر: در هنگام چک کردن مقدار روغن باید کمپرسور در مکان صاف قرار گرفته و قبل از آن خاموش بوده باشد )

::::::: ب : نکات مربوط به نگهداری
– جهت جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی، آب جمع شده در داخل مخزن توسط شیر قرار گرفته در زیر کمپرسور تخلیه گردد.
– روغن سیلندر بسته به محیط ( گرد و خاک و شرایط خاص) و میزان زمان استفاده از کمپرسور ، هر چند وقت یکبار باید مورد بازرسی قرار بگیرد و در صورت نیاز تعویض گردد.
( تذکر: برای تعویض روغن حتما از روغن مخصوص کمپرسور استفاده شود)
– فیلتر هوای سیلندر بسته به محیط ( گرد و خاک و شرایط خاص) و میزان زمان استفاده از کمپرسور ، می بایست هر چند وقت یکبار کنترل شود و در صورت نیاز پاکیزه و یا تعویض گردد.
– برای روشن و خاموش کردن کمپرسور از کلید روی کمپرسور و برای کمپرسورهایی که تابلو برق دارند با استفاده از کلید روی تابلو برق استفاده شود.

::::::: ج : نکات مربوط به عیب یابی
– در صورت شنیدن صدای نشتی باد در زیر کلید ممکن است در درجه اول لاستیک درون شیر یک طرفه سوخته باشد ( که باد تولیدی سیلندر به صورت کامل داخل مخزن نمی شود و از طریق لوله باریک به سوپاپ زیر کلید آمده و خارج می شود) و در درجه دوم ممکن است کلید خراب شده باشد.
– در صورتی که در حین کار کردن کمپرسور از دهنه ورودی روغن ، روغن به بیرون پاشیده شود، دلیل آن ریختن بیش از اندازه روغن درون کمپرسور می باشد.

تهیه و تنظیم: واحد خدمات پس از فروش پردیس صنعت

چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟
چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

اختصاصی سایت صنعت_ معمولا تفکر افراد قبل از اینکه، وارد خانه ای شوند شکل میگیرد. چهل و نه درصد از تصمیماتی که برای خرید خانه انجام می شود معمولا براساس نمای بیرونی آن شکل می گیرد. در هر صورت اگر خانه ی خود را برای فروش گذاشته اید حتما به نمای بیرونی آن توجه کنید.

۱)      به جزئیات دقت کنید.  چمن ها را بزنید. مرزها و مسیرهای رفت و آمد را تمیز کنید.  همه خطوط باید مستقیم باشند و تمام لبه ها پر پیچ و خم. پنجره ها را بشوئید و  هر سطح صافی را براق و درخشان کنید.چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

۲)      پیاده رو و مسیر عبور و مرور را تمیز کنید.  پیاده روی جلوی منزل، مسیر عبور و مرور و پله ها و هر سطح صافی را در جلوی منزل خود تمیز کنید، آنگاه هر جای گودی را پر کنید و هر برآمدگی را صاف کنید. اگر شما احساس خلاق بودن می کنید، می توانید لبه های پله و یا جلوی خانه ی خود را با آجر تزئین کنید.چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

۳)      فضای گلدانهای جلوی خانه را مرتب کنید. اندازه های مختلف، ارتفاع ها و شکل های متفاوت به همراه رنگهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید تا طرح زیبایی به دست آید.  اگر میخواهید طرح ساکنی داشته باشید، از رنگاهی مات استفاده کنید و گلدانهایتان را در بیرون از خانه با هم متناسب کنید.چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

۴)      جعبه های پنجره نصب کنید.  جعبه های پنجره ای متناسب با سایز پنجره خود ایجاد کنید به صورتی که ۶ الی ۱۲ اینچ پهن تر باشد. در انتخاب آن از رنگی استفاده کنید که مطابق با نمای ساختمانتان باشد. این جعبه را شش الی هشت اینچ در زیر پنجره ی اتاق خانه ی خود نصب کنید.

۵)      درخت  و گل و گیاه بکارید. درختان رشد کرده در  بهترین منطقه ی حیاط، ارزش زیادی به خانه ی شما می دهد. اما این کار دلیل بهتری نیز دارد. کاشتن درخت میتواند، هزینه ی تهویه ی کردن هوا را تا پنجاه درصد کاهش دهد. حتی درختان کوچک رشد نکرده نیز به نوبه خود در این قضیه موثر هستند.چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

۶)      درب جلوی خانه ی خود را رنگ آمیزی و یا کلا تعویض کنید. آن را سمباده بکشید و کاملا براق کنید. جایگزین کردن کاملا درب، میتواند تا حدودی هزینه های خرید یک درب جدید را جبران کند.چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

۷)      کرکره هایی آویزان کنید. برخی کار های آخر هفته، خانه را سریع تر از کرکره زدن تغییر می دهند. یک کرکره مناسب، پنجره را به خوبی جلوه می دهد و به آن بعد و رنگ می افزاید. اگر کرکره ی چوبی وصل می کنید با استفاده از بیلچه بین کرکره و جانب، کمی فاصله ایجاد کنید. بدون این فضا، رطوبت محبوس، به چوب ها صدمه خواهد زد.

۸)      چراغ خارجی خانه را عوض کنید. روشنایی مناسب، شب را گرم می کند و خانه ی شما را درخشان تر می کند.  سعی کنید پیاده روی جلوی خانه ی خود را توسط چراغهای خورشیدی درخشان کنید و روشنایی زیبایی به درختان خارج از خانه ی خود بدهید. .قبل از انجام این کار ها فیوز برق را بزنید تا ایمنی کارتان تامین شود.چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

۹)      وسایل خانه خود را نو کنید. آخر هفته ی خود را با تویض وسایل خود به خصوص کوبنده ی در، دستگیره و جعبه ی آدرس بگذرانید.  به دنبال وسایلی باشید که با معماری و رنگ وسایل شما تطبیق کند. مواردی را انتخاب کنید که نسبت به آب و هوا حساسیت کمتری داشته باشد و دیرتر زنگ بزند.

۱۰)  صندوق پستی خود را تزئین کنید. صندوق خود را زیبا کنید و با تزئینش به کاربردی فراتر از کاربرد عادی یه صندوق پستی بروید.  پوشش تازه ای از رنگ و پرچم و اعداد می تواند رنگ و لعاب تازه ای به صندوق شما بدهد. برای زیباتر کردن صندوق پستی، می توانید آن را با گلهای رنگارنگ تزئین کنید. چگونه ورودی ساختمان ها را جذاب تر کنیم؟

ترجمه: سایت صنعت www.sanat.me
منبع: www.ehow.com

تزیین حمام با نور هالوژن

کلکسیون نور باشکوه طراحی شده توسط شرکت سوفا اینداستریز

اختصاصی سایت صنعت – فضای داخلی حمام شامل اجزای مختلفی است. انتخاب درست تجهیزات حمام و لوله کشی، مبلمان و مواد دکور به کار گرفته شده در حمام امری است معقول و منطقی برای فضای داخلی حمام. سوفا اینداستریز (Sopha Indusrries) شرکتی در فرانسه است که به خاطر تجهیزات و طراحی داخلی اش از سال ۱۹۷۳ میلادی شناخته شده است. کار اخیر آن ها ایده ای است در ترکیب با نور. وان ها و سینک هایی با لامپ های هالوژن ۲۰W ساخته شده اند و طراح این کار ژان پوی لائرت (Jan Puylaert) است. لامپ های رنگی در باکس های پلی اتیلنی نیمه شفافی قرار گرفته اند که نوری جادویی و منحصربفرد تولید می کنند. سینکی که به دیوار متصل شده است و وان شکلی معمولی دارند و ابعاد آن نیز نسبتا کوچک است که اثر بزرگتری دارد. این کلکسیون مدرن حمام شما را باشکوه و مجلل خواهد ساخت.

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

تزیین حمام با نور هالوژن

 

 

اطلاعات و دانستنی هایی درباره ساختمان سازی
نمای پاششی - کنیتکس - نما - عایق کردن - نمای نانو - نمای ضد غبار - نمای مینرال - نمای گرانولیت - رنگ اکرلیک ساختمان

نمای پاششی – کنیتکس – نما – عایق کردن – نمای نانو – نمای ضد غبار – نمای مینرال – نمای گرانولیت – رنگ اکرلیک ساختمان

مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: یکی نوع ساخت سازه و به کارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی و قدرت زلزله در سالهای اخیر از طریق رسانه های گروهی هر چند وقت یک بار خبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها یا ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنیده می شود؛ شیوه هایی مثل قرار دادن ساختمان روی بلوک های لغزشی، حفر کانال های بسیار بزرگ در اطراف فونداسیون ها (پی ها)، معلق کردن ساختمان از زنجیر(!)، آویزان کردن پاندول های بزرگ از سقف و…. نکته قابل تامل در مورد این راهکارها، تقریبا غیر عملی بودن آنها با توجه به وضعیت ساخت وساز در کشوری مثل ایران آنهم در مقیاس وسیع است.
البته نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورها این کار تا حدود زیادی نشدنی است و اگر هم قابلیت اجرایی داشته باشند بسیار هزینه بر بوده، برای تمام ساختمان ها قابلیت اجرایی ندارند. در کنار این روش ها، کارهایی مثل استفاده از جدا سازها، میرا کننده ها و جذب کننده های انرژی (قرار دادن فنرهای پلاستیکی ویژه یک یا چند لایه در پی ساختمان) برای کاهش خسارات و تلفات، عملی تر به نظر می رسد.
با توجه به توضیحات فوق، در حال حاضر بهترین راه حل یافتن شیوه هایی برای بهبود روند ساختمان سازی کنونی است. یعنی با تغییراتی چند در روش های اجرایی و صد البته با انجام کارها بر اساس ضوابط و آئین نامه ها از ابتدا تا اتمام کار اجرایی پروژه ها، می توان به نتایج بسیار بهتری دست یافت.
مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: یکی نوع ساخت سازه و به کارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی و قدرت زلزله.

نوع، کمیت و کیفیت مصالح
از این دیدگاه ساختمان ها به طور کلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با مصالح بنایی (آجری) و ساختمان های چوبی تقسیم می شوند. با توجه به کاربرد بیشتر و به روز بودن ساخت سازه های بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانین موجود در زمینه ساخت این دو نوع سازه را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
سازه های بتنی و فولادی اگر براساس اصول مهندسی و ضوابط و آئین نامه های اجرایی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچنانی از نظر مقاومتی با هم ندارند. با یادآوری این نکته که، فولاد در برابر حرارت و مواد شیمیایی نسبت به بتن مقاومت کمتری دارد (آتش سوزی و ذوب شدن، زنگ زدگی، پوسیدگی و…).
در زلزله هر چه اعضای سازه شکل پذیرتر و انعطاف پذیرتر باشند، خسارات مالی و جانی وارده کمتر خواهدبود. برای این کار بهتر است از فولاد کم کربن، جوش پذیر و دارای شکل پذیری بالا استفاده شود. البته صرفا فولادی بودن یک سازه تضمینی بر مقاومت آن در برابر زمین لرزه نیست. به عنوان مثال برج ۲۰ طبقه Pinot Suarez که یک برج فولادی بود در زلزله سال ۱۹۸۵ مکزیکوسیتی، کاملا فرو ریخت.
بنابراین مقاومت بالای سازه های فولادی مستلزم اجرای اتصالات و جوش ها و سایر مولفه های اجرایی آنها، به طور کاملا علمی و فنی و بر اساس آئین نامه های ملی و بین المللی موجود است.

باد بندها
در ساختمان های فولادی، بادبندها بعد از تیر و ستون و در موقع زلزله و باد حتی می توان گفت بیش از آنها دارای اهمیتند و عامل بسیار مهمی برای مقاومت در برابر زلزله و بارهای جانبی دیگرهستند. انواع باد بندهای هم مرکز و خارج از مرکز، به اشکال مختلف vو v معکوس و ضربدری (X) مورد استفاده قرار می گیرند.
بادبندهای X برای مقابله با باد کاربردی ترند تا در برابر زلزله و در برابر بارهای متناوب از شکل پذیری کمتری برخوردارند، زیرا که در این نوع بادبندها در هنگام وارد شدن نیروهای جانبی، همواره یک عضو مورب آن در کشش و دیگری در فشار است و این باعث شکست آنی یا اصطلاحا شکست ترد می شود.
طراحی و اجرای بادبندها باید با نهایت دقت و بر اساس اصول و قوانین مهندسی خصوصا در مورد محل قرارگیری خود بادبندها، نوع و اندازه پروفیل مصرفی، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و… صورت گیرد.

تیر و ستون های بتنی
بتن مسلح بتنی است که در آن برای مقاومت و شکل پذیری بیشتر در قدیم از مواد و الیافی طبیعی مثل موی اسب، بز و در عصر حاضر از فولاد (اکثرا میلگرد یا سیم های ضخیم و…) یا از الیاف مصنوعی استفاده می شود.
در اجرای این نوع اعضا رعایت نکات زیر الزامی است:
بکار بردن میزان آرماتور در حد مورد نیاز طبق نقشه نه بیشتر و نه کمتر، فاصله گذاری مناسب بین آرماتورها، عدم استفاده از میلگردها و مسلح کننده های زنگ زده و آغشته با گرد و خاک یا هر ماده دیگر، برس کشیدن آرماتورها قبل از بتن ریزی و تمیز کردن آنها، استفاده از بتن با عیار (مثلا بتن با عیار ۳۵۰ یعنی بتنی که در هر متر مکعب آن که در حدود ۴/۲ تن وزن دارد میزان سیمان مصرفی ۳۵۰ کیلوگرم است) سیمان خواسته شده طبق نقشه اجرایی، رعایت زمانبندی بتن ریزی، استفاده از سیمان با تیپ بندی متناسب با شرایط محیطی محل احداث سازه و نیز متناسب بامقاومت خواسته شده، استفاده از سنگدانه ها (شن و ماسه )با دانه بندی مناسب و درصد اختلاط صحیح و نهایتا استفاده از آب مناسب بتن ریزی. زیرا هر آبی که املاح آن از حد طبیعی بیشتر یا کمتر باشد برای بتن ریزی مناسب نیست و بتن ساخته شده با آن مقاومت مطلوب را نخواهد داشت. بهترین آب برای ساخت بتن، آب آشامیدنی و قابل شرب است.

یک بتن ایده آل
بتن مصالحی است متشکل از سنگدانه (شن وماسه حدودا ۷۰ درصد) و مابقی آب و سیمان است. بتن بعد از ۲۸ روز به حدود ۹۰ درصد از مقاومت نهایی خود می رسد و هر آن به مقاومت آن افزوده می شود تا به مقاومت کامل خود برسد.
برای دستیابی به یک بتن ایده آل باید نسبت آب به سیمان مناسب بوده، دانه بندی استاندارد و مقاومت و سختی کافی سنگدانه ها (شن وماسه) و مخلوط کردن آنها با نسبت های تعیین شده نیز باید بر اساس دستور العمل های موجود باشد. استفاده از نوع سیمان (تیپ ۱،۲، ۳، ۴،۵، ضد سولفات) متناسب با شرایط محیطی و مقاومت مورد نیاز مهمترین عامل در کیفیت بتن است، متراکم کردن کامل و هواگیری بتن در هنگام بتن ریزی به کمک لرزاندن بتن در مدت زمان معین برای خروج آب و حباب اضافی بتن و جلوگیری از تخلل (حفره حفره شدن) بتن و در نتیجه کاهش مقاومت آن بعد از گیرش بتن نتیجه ای بی نقص را به همراه خواهد داشت.

شکل هندسی نقشه ساختمان
یک سازه مقاوم در برابر زلزله دارای نقشه ساده، متقارن وبدون کشیدگی در سطح(پلان) و ارتفاع (نما و مقاطع عرضی) است؛ چنین سازه ای دارای توزیع مقاومت یکنواخت و پیوسته بوده، در برابر زلزله مقاوم تر است. هرچه نقشه یک ساختمان ساده تر باشد، باعث قدرت بیشتر مهندسان در درک رفتار لرزه ای سازه از یک طرف و از جهت دیگرکسب اطلاعات بیشتری از رفتار دینامیکی (حرکتی) اتصالات آن می شود. بهترین شکل پلان به صورت مربع یا اشکال منظم هندسی نزدیک به آن (مثلا مستطیلی) است.
نقشه های دایره ای هم مناسبند. نقشه هایی که شمای کلی آنها بصورت (L – صلیبی – U – H -T) هستند، نامناسب بوده، محاسبات این سازه ها که دارای نقشه های کشیده هستند، پیچیده تر از دیگر ساختمان هاست ..و حتما باید از درز زلزله استفاده شود

ارتفاع ساختمان
نسبت ارتفاع (h ) به عرض (b) ساختمان نباید از ۴ تجاوز کند. اگر این نسبت بین ۴ تا ۶ باشد حالت بحرانی داشته، هر چه این نسبت بیشتر شود احتمال واژگونی و از جا کنده شدن ساختمان وجود دارد. حتی الامکان باید سعی شود که تمام طبقات دارای ارتفاع یکسان و یکنواخت بوده و در ساختمان طبقات با ارتفاع غیر معمول کوتاه یا بلند نداشته باشیم.
پرهیز از داشتن تراز های دو قسمتی در ساختمان و ساخت باز شوها در دیافراگم ها (منظور از دیافراگم صفحه ای است فرضی که نقاط مقاوم را به هم متصل می کند تا به صورت یکپارچه عمل کرده و در برابر نیروها مقاومت کنند. عمده ترین دیافراگم ها در ساختمان ها سقف طبقات هستند که باعث عملکرد همزمان و هم جهت تیر ها و ستون ها و به طور کلی عمل کردن همزمان تمام اجزای طبقه و نهایتا کل سازه می شوند) نیز امری ضروری است.

شرایط زمین محل احداث
اگر ناگزیر به ساخت در یک زمین با نقشه نامنظم باشیم، با ایجاد درز انقطاع (جدا کننده) با عرض مناسب پلان را به شکل های منظم هندسی تقسیم می کنیم تا هم اجرا راحت و اصولی تر باشد و هم از ضربه زدن ساختمان های مجاور به همدیگر در هنگام زلزله جلوگیری شود. دوری از احداث سازه روی سطوح شیب دار یا تپه ها، از مواردی است که می تواند ما را به ساخت سازه ای مقاوم رهنمون شود.
البته ساخت وساز در اینگونه مکان ها هم ضوابط خاص خود را دارد ‍؛ از جمله قرار دادن عناصر مقاوم مرکز سختی در پایین شیب.

پی سازی
اجرای فونداسیون ساختمان باید به طور کاملا فنی و دقیق روی زمین با مقاومت کافی و کنترل شده، باخاک کاملا متراکم و دارای دانه بندی و جنس مطلوب باشد، تا احیانا مسئله نشست و لغزش در پی رخ ندهد.
به جرات می توان گفت که خرابی در فونداسیون ساختمان ها، همواره به سبب گسیختگی خاک زیر آن صورت می گیرد و واژگونی در اثر بلندشدن پی بندرت پیش می آید.در انتها، شایان ذکر اینکه، اگرچه ممکن است برای مالکان ،پیمانکاران ، سازندگان و شرکت های بیمه از نظر هزینه های اجرایی، تفاوت چندانی بین فروریختن کامل یا آسیب دیدگی جزئی سازه وجود نداشته باشد که منجر به عدم کارایی آن شده که نیاز به تخریب کامل و جایگزینی داشته باشد، ولی برای ساکنان ساختمان ها این تفاوت بسیار حیاتی و در واقع مرز بین زندگی و مرگ است.
بنابراین، رعایت نکات فوق هر چندکه نتواند مانع آسیب دیدگی جزئی ساختمان ها شود ولی، اگر از تخریب صد در صد آنها جلوگیری کند، در این صورت بازهم در کارمان موفق بوده ایم و تا حدودی به اهدافمان رسیده ایم…. ولی مسلم بدانید که، در پیش گرفتن مسیر رعایت قوانین و مقررات و بندهای آئین نامه های اجرایی به یک جا ختم می شود و آن جایی است که با ساخت سازه های مقاوم در برابر زمین لرزه و سایر نیروهای خارجی و داخلی وارد بر ساختمان ها، تلفات و خسارات جانی و مالی، تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد…، امید آن داریم که چنین شود.

 

منبع: سایت گسترش ساختمان

مقاله کامل در مورد انواع پله های ساختمانی
 مقاله کامل در مورد انواع پله های ساختمانی

مقاله کامل در مورد انواع پله های ساختمانی

طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد.  پلکان وسیله معمول دسترسی در بین طبقات ساختمان است. پلکان را باید طوری ساخت که امکان  دسترسی آسان و راحت ساده و ایمنی را توسط پله ها به بالا و پایین فراهم سازد.
تعریف پله
پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود آن را طی می کند. در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است.
انواع پله
۱- فرم پله
۲-جنس پله
۳-کاربری

۱- راه پله مستقیم
۲- راه پله با پله های مایل
۳- راه پله  ۴/۱ چرخش در بالا
۴- راه پله  ۴/۱ چرخش در پایین
۵- راه پله  ۴/۱ چرخش در بالا و پایین
۶- راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پایین در جهت مخالف
۷- راه پله مستقیم با پاگرد
۸- راه پله مستقیم با ۴/۱ دور چرخش
۹- راه پله مستقیم با نیم دور چرخش
۱۰- راه پله پاسگی همراه با چرخش
۱۱- راه پله با ستون پله باز با پاگرد
۱۲- راه پله  سلطنتی
۱۳- راه پله با سه پلکان مستقیم و یک پاگرد
۱۴- راه پله با چهار پلکان
۱۵- راه پله  قوسی
۱۶- راه پله سبدی با پاگرد
۱۷- راه پله نیم دور چرخش
۱۸- راه پله بیضی
۱۹- راه پله حلزونی یا مارپیچی
۲۰- راه پله هندسی

 

از نظر جنس:
۱- پله های چوبی
۲- پله های فولادی
۳- پله های سنگی
۴- پله های بتنی
۵- پله های پلکسی
۶- پله های چوبی-فلزی

 

 از نظر کاربری:
در این بخش پله ها از نظر کاربرد در موقعیت مکانی مورد بررسی قرار می گیرند.  این مبحث شامل دسته بندی هایی است که در زیر به آن اشاره می کنیم.

۲) پله های اداری
۳) پله های تجاری
۴) پله های فرار
۵) پله های مراکز تفریحی
۶) پله های بیمارستان
۷) پله های هتل
۸) پله های شهری
۹) پله های مسکونی
۱۰) پله های بیرونی ۱) پله های آموزشی

اجزاء پله
۱- کف پله: به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله.

 

۲- ارتفاع پله: فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد.

۳- پیشانی پله: به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود

۴-گونه پله:  سطـح بغـل پلـه را می گوینـد.

۵-عرض پله:  به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد.

۶-لب پلـه:  پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود.

۷-شیار کف پلـه:  در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند. این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند.

۹- خط مسیر پلـه

 

۸- ردیف یا خیز پلکـان : به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد. این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند. خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود .

۱۰-خط شـیب پلـه :  این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند.

۱۱-زاویه شـیب پلـه :  به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.

۱۲- حجم پلـه : به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود.

۱۳-طول پلـه :  به طول افقی یک ردیف پله گفته می شود یعنی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب .

۱۴- پا گـرد : ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است.

۱۵- نرده پلـه : وسیله ای است که برای جلوگیری از سقوط اشخاص ، در طرفین ردیف پله ها نصب می شود.

۱۶- دست انداز پلـه : این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود .

۱۷- چشم پلـه : به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود .(یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان)

سیستم ساختاری :
در اینجا پله ها بر حسب جنسیت و پایه و اساس هایی که برای نصب ساختار آنها استفاده می شوند دسته بندی شده اند.

 الف) موادی که برای ساختار پلکان استفاده می شوند.

 ب) سیستم نصب و نگهداری پله ها

الف) موادی که برای ساختار پلکان استفاده می شود
۱) فولاد
۲) بتن
۳) سنگ
۴) چوب
۵) پلکسی

 

پله های فولادی:
ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است.

پله های بتنی:
شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می شود.

پله های سنگی:
امروزه به خاطر کمبود و قیمت بالای سنگ طبیعی این نوع پله ها از سنگ ریختگی یا بتن ساخته می شوند. پله ها را می توان با همان رویه طبیعی سنگی یا بتنی باقی گذاشت اما معمولا از نوعی پوشش استفاده می شود تا سطح ضد لغزشی به وجود آید.

پله های چوبی:
پله های چوبی عمر مفید کوتاهی دارند و در برابر آتش سوزی هم مقاومت کمی دارند اما با روشهای کامل سازی می توان تا حد مشخصی آنها را مقاوم کرد. رشته پلکانهای چوبی در واقع پلکان سنتی خانه های دو یا چند طبقه ای هستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزی استفاده از پلکان بتنی را ضروری نمی سازد.

به نقل از khakzad.com

نشریات مهندسی عمران، ساختمان و معماری

مجله آسیایی مهندسی عمران (Asian Journal of Civil Engineering)
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: انگلیسی
سردبیر: ا.کاوه
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۲۴۱۲۵۸
نشانی: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بین شهرک پاس و فرهنگیان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سایت اختصاصی: www.bhrc.ac.ir

 

• فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی آبادی
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز:معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مدیر اجرایی: اعظم ادهمی
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۷۷۹۶۶۰
نشانی الکترونیک:  abadi@causar.gov.ir

 

• نشریه انجمن راه و ساختمان ایران – بنا
دوره انتشار: ماهنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
سردبیر: محسن تهرانی زاده
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۳۶۲۲۹۲
سایت اختصاصی: www.isc-ir.com
نشانی الکترونیک:  majale_bana@yahoo.com

 

• فصلنامه بتن ایران
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
مدیر مسئول:  محسن تدین
مدیر اجرایی:  عزیز الله بریجانی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۹۸۳۴۰۵-۸۸۹۸۳۲۴۳-۸۸۹۸۲۰۲۸ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۹۶۶۴۶۱ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، کوچه زیبا، پلاک ۱۶٫
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/beton
سایت اختصاصی:   www.ici.ir

• فصلنامه پنجره
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مدیر مسئول:  مهندس محمود معلمی
سردبیر:  مهندس امین مقومی
محل انتشار:  قم
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/panjereh 
نشانی الکترونیک:  qom_engineering_system@yahoo.com

 

• دوماهنامه پیام عمران
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده های فنی دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:  مهندس رضا طباطبایی ایرانی
سردبیر:  سید رضا طباطبایی ایرانی
مدیر اجرایی:  سهیل آل رسول
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸-۸۷۲۷۰۵۷-۸۷۲۹۹۶۹ (۰۲۱)  فکس:  ۸۷۱۱۹۶۸ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان نهم،‌شماره ۵۱، طبقه اول
صندوق پستی:  ۹۳۴-۱۴۳۳۵
شمارگان:  ۵۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/payamomran 
سایت اختصاصی:  http://tabrizu.ac.ir/Faculties/civil/index.htm
نشانی الکترونیک:  reza@kanoon.net

 

• دو ماهنامه پیام مهندس
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  محمد پرورنده فریمانی
مدیر مسئول:  اکبر صفری
سردبیر:  ناصر کرفی
مدیر اجرایی:  احمد خزاعی
محل انتشار:  مشهد
تلفن:  ۸-۸۴۵۲۴۲۶ (۰۵۱۱)
نشانی:  مشهد، خیابان احمد آباد، رضا۱۳، پلاک۵۰، واحد۱
صندوق پستی:  ۱۹۸۷-۹۱۳۷۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/payamemohandes 
نشانی الکترونیک:  payam_e_mohandes@yahoo.com

• فصلنامه تازه های علم عمران
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتیاز:  سیدمهدی داودنبی
مدیر مسئول:  سیدمهدی داودنبی
سردبیر:  سیدمحمدتقی موسوی
محل انتشار:  تهران
نشانی الکترونیک:  info@elme-omran.com

 

• ماهنامه دانش نما
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
مدیر مسئول:  مهندس عبدالله کوپایی
سردبیر:  مهندس عباس صنیع زاده
مدیر اجرایی:  امیر یاشار فیلا
محل انتشار:  اصفهان
تلفن:  ۱۹-۴۵۹۳۳۱۸-۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)  فکس:  ۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)
نشانی:  اصفهان، خیابان کاوه ، ابتدای بزرگراه شهید چمران ، خیابان اشراق ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، طبقه ی سوم ، واحد ۳
شمارگان:  ۱۱۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/daneshnama
نشانی الکترونیک:  daneshnama@magiran.com
بخش اشتراک:  خانم ترابی
تلفن بخش اشتراک:  ۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)

 

• ماهنامه راه و ساختمان
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس پوریا مهدوی
مدیر مسئول:  مهندس پوریا مهدوی
سردبیر:  دکتر پژمان شجاعیون
مدیر اجرایی:  الناز فضلی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۳۳۵۴۵۰-۸۸۰۲۵۹۱۴ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۳۳۵۴۵۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان گارگر شمالی،بالاتر از پمپ بنزین امیرآباد،کوچه زمرد شماره ۲۲،طبقه اول.
صندوق پستی:  ۱۴۶۹-۱۴۵۱۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/rah-o-sakhteman
نشانی الکترونیک:  info@rah-o-sakhteman.com
بخش اشتراک:  خانم فضلی
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۳۳۵۴۵۰          فاکس بخش اشتراک:  ۸۸۳۳۵۴۵۰

 

• فصلنامه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی و خلاصه مقالات به انگلیسی
صاحب امتیاز:  شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مدیر مسئول:  مهندس اصغر نادری
سردبیر:  مهندس علی محمد اسمعیلی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸-۸۸۰۰۷۹۵۳ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۰۲۵۴۲۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب کوی دانشگاه تهران، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
صندوق پستی:  ۱۸۴۷-۱۱۳۶۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/rsio
نشانی الکترونیک:  rsio@tsml.ir
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۸۴۳۰۶۵        فاکس بخش اشتراک:  ۸۸۸۴۲۶۳۰
فصلنامه ساخت شهر
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مدیر مسئول:  مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
سردبیر:  دکتر مصطفی بهزادفر
مدیر اجرایی:  مهندس هاشم زعفرانی ، صبار ابراهیم زاده
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۷۷۲۷۲۳۵۹-۷۷۲۰۳۹۱۳، ۰۹۱۲۲۰۹۰۴۴۵، ۰۹۱۲۲۹۴۳۷۰۷ (۰۲۱)
صندوق پستی:  ۳۵۳-۱۷۶۴۵
نشانی الکترونیک:  abarsama2002@yahoo.com
بخش اشتراک:  خانم حاجیلو
• ماهنامه عمران آب
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی – انگلیسی
صاحب امتیاز:  محمد مقدسی
مدیر مسئول:  محمد مقدسی
سردبیر:  بنفشه بجنوردی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۶۶۹۶۱۰۴۳-۰۹۳۲۹۳۱۱۹۱۵-۲۲۹۳۶۹۶۱ (۰۲۱)  فکس:  ۶۶۹۵۵۲۶۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، ابتدای کارگر جنوبی، بین خیابان لبافی نزاد و روانمهر، بن بست سرود، پلاک ۱۲۸، واحد ۳
صندوق پستی:  ۱۸۶-۱۹۵۸۵
شمارگان:  ۷۵۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/omran-ab
نشانی الکترونیک:  omraneabmag@yahoo.com
بخش اشتراک:  خانم ایوبی
تلفن بخش اشتراک:  ۶۶۹۵۵۲۶۰      فاکس بخش اشتراک:  ۶۶۹۵۵۲۶۰

 

• ماهنامه عمران و معماری
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  موسسه نشر و عمران معماری
مدیر مسئول:  مهندس مرضیه خدائی
سردبیر:  مهندس محمد خدائی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۷۷۵۳۲۹۷۶ (۰۲۱)       فکس:  ۷۷۵۳۲۹۷۶ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از سه راه جمهوری، کوچه حسین سخنوری، کوچه عبدوس جنوبی، شماره ۶۳، واحد۴
صندوق پستی:  ۸۱۶-۱۴۱۸۵

 

• فصلنامه گام نخست
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
مدیر مسئول:  مهندس علی ابراهیمی
محل انتشار:  شهرکرد
تلفن:  ۲۲۲۷۶۷۴ (۰۳۸۱)  فکس:  ۲۲۵۴۳۶۶ (۰۳۸۱)
صندوق پستی:  ۵۳۶-۸۸۱۵۵
نشانی الکترونیک:  gam_e_nakhost_ch@yahoo.com
تلفن بخش اشتراک:  ۲۲۵۳۵۷۴

 

• فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی، انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مدیر مسئول:  سید مصطفی شریفی
سردبیر:  کاظم معمارضیاء
مدیر اجرایی:  غلامحسین امامی
محل انتشار:  شیراز
تلفن:  ۶۴۸۷۹۰۱ (۰۷۱۱)    فکس:  ۶۴۸۷۹۰۱ (۰۷۱۱)
نشانی:  شیراز، بلوار ستارخان، انتهای ۱۲ متری نمازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
کدپستی: ۵۵۳۵۴/۷۱۸۴۷
شمارگان:  ۱۰۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/farsnezamgozaresh
نشانی الکترونیک:  fars-gozaresh@yahoo.com
• فصلنامه هفت شهر
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان عمران و بهسازی شهری (وزارت مسکن و شهرسازی)
مدیر مسئول:  ابوالقاسم وحدتی اصل
سردبیر:  مهندس علیرضا ابلقی
مدیر اجرایی:  مهدی آفاق
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۷۷۶۷۳۹_۸۸۷۸۸۸۶۰۶۱_۸۸۷۸۸۸۶۰-داخلی ۲۲۶ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۷۷۹۸۹۲ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی(بیژن)، شماره ۶۹، سازمان عمران و بهسازی شهری، طبقه اول، نشریه هفت‌شهر
صندوق پستی:  ۴۳۳۹-۱۹۳۹۵
شمارگان:  ۲۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/haftshahr
نشانی الکترونیک:  omran@icic.gov.ir
بخش اشتراک: آقای سپهری
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۷۸۸۸۶۰ داخلی ۲۶۶

 

• دوماهنامه یادمان
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی،‌ انگلیسی
صاحب امتیاز:  شرکت یادمان سازه
مدیر مسئول:  سید حسین هادیانی
سردبیر:  جمشید مدرس
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۹-۸۸۰۶۹۱۸۵-۸۸۰۶۹۰۹۵ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۰۶۹۰۹۹ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا… نوری و بزرگراه شهید همت، برج میلاد، شرکت یادمان سازه
صندوق پستی:  ۱۷۴۹/۱۴۶۵۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/yadman
نشانی الکترونیک:  info@yadman.ir
بخش اشتراک:  جمشید مدرس
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۰۶۹۰۹۹

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی – نمای با کیفیت

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی
بزرگترین فروشنده انواع پودرهای معدنی شامل:

مجری و تولید سنگ های دانه بندی شده، جوشقان، کریستال، کربنات،‌ محلات و سایر سنگ ها و پودرهای سنگی جهت مصارف صنعتی و ساختمانی

مصالح مینرال

سیمان سفید

ما این محصول با کیفیت (شسته) را در قالب پاششی نیز میتوانیم عرضه کنیم.

نمره سنگ اجرا شده با پیسوله، ۱ درشت می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱ تماس بگیرید

 

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

stone-mineral2

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

 

 

نمونه های ترکیبی سنگدانه و پودرهای معدنی نمای شسته:

مصالح شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای ساختمان (نمای شسته)

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱ تماس بگیرید