blog

مقاله کامل در مورد انواع پله های ساختمانی
 مقاله کامل در مورد انواع پله های ساختمانی

مقاله کامل در مورد انواع پله های ساختمانی

طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد.  پلکان وسیله معمول دسترسی در بین طبقات ساختمان است. پلکان را باید طوری ساخت که امکان  دسترسی آسان و راحت ساده و ایمنی را توسط پله ها به بالا و پایین فراهم سازد.
تعریف پله
پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود آن را طی می کند. در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است.
انواع پله
۱- فرم پله
۲-جنس پله
۳-کاربری

۱- راه پله مستقیم
۲- راه پله با پله های مایل
۳- راه پله  ۴/۱ چرخش در بالا
۴- راه پله  ۴/۱ چرخش در پایین
۵- راه پله  ۴/۱ چرخش در بالا و پایین
۶- راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پایین در جهت مخالف
۷- راه پله مستقیم با پاگرد
۸- راه پله مستقیم با ۴/۱ دور چرخش
۹- راه پله مستقیم با نیم دور چرخش
۱۰- راه پله پاسگی همراه با چرخش
۱۱- راه پله با ستون پله باز با پاگرد
۱۲- راه پله  سلطنتی
۱۳- راه پله با سه پلکان مستقیم و یک پاگرد
۱۴- راه پله با چهار پلکان
۱۵- راه پله  قوسی
۱۶- راه پله سبدی با پاگرد
۱۷- راه پله نیم دور چرخش
۱۸- راه پله بیضی
۱۹- راه پله حلزونی یا مارپیچی
۲۰- راه پله هندسی

 

از نظر جنس:
۱- پله های چوبی
۲- پله های فولادی
۳- پله های سنگی
۴- پله های بتنی
۵- پله های پلکسی
۶- پله های چوبی-فلزی

 

 از نظر کاربری:
در این بخش پله ها از نظر کاربرد در موقعیت مکانی مورد بررسی قرار می گیرند.  این مبحث شامل دسته بندی هایی است که در زیر به آن اشاره می کنیم.

۲) پله های اداری
۳) پله های تجاری
۴) پله های فرار
۵) پله های مراکز تفریحی
۶) پله های بیمارستان
۷) پله های هتل
۸) پله های شهری
۹) پله های مسکونی
۱۰) پله های بیرونی ۱) پله های آموزشی

اجزاء پله
۱- کف پله: به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله.

 

۲- ارتفاع پله: فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد.

۳- پیشانی پله: به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود

۴-گونه پله:  سطـح بغـل پلـه را می گوینـد.

۵-عرض پله:  به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد.

۶-لب پلـه:  پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود.

۷-شیار کف پلـه:  در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند. این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند.

۹- خط مسیر پلـه

 

۸- ردیف یا خیز پلکـان : به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد. این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند. خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود .

۱۰-خط شـیب پلـه :  این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند.

۱۱-زاویه شـیب پلـه :  به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.

۱۲- حجم پلـه : به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود.

۱۳-طول پلـه :  به طول افقی یک ردیف پله گفته می شود یعنی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب .

۱۴- پا گـرد : ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است.

۱۵- نرده پلـه : وسیله ای است که برای جلوگیری از سقوط اشخاص ، در طرفین ردیف پله ها نصب می شود.

۱۶- دست انداز پلـه : این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود .

۱۷- چشم پلـه : به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود .(یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان)

سیستم ساختاری :
در اینجا پله ها بر حسب جنسیت و پایه و اساس هایی که برای نصب ساختار آنها استفاده می شوند دسته بندی شده اند.

 الف) موادی که برای ساختار پلکان استفاده می شوند.

 ب) سیستم نصب و نگهداری پله ها

الف) موادی که برای ساختار پلکان استفاده می شود
۱) فولاد
۲) بتن
۳) سنگ
۴) چوب
۵) پلکسی

 

پله های فولادی:
ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است.

پله های بتنی:
شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می شود.

پله های سنگی:
امروزه به خاطر کمبود و قیمت بالای سنگ طبیعی این نوع پله ها از سنگ ریختگی یا بتن ساخته می شوند. پله ها را می توان با همان رویه طبیعی سنگی یا بتنی باقی گذاشت اما معمولا از نوعی پوشش استفاده می شود تا سطح ضد لغزشی به وجود آید.

پله های چوبی:
پله های چوبی عمر مفید کوتاهی دارند و در برابر آتش سوزی هم مقاومت کمی دارند اما با روشهای کامل سازی می توان تا حد مشخصی آنها را مقاوم کرد. رشته پلکانهای چوبی در واقع پلکان سنتی خانه های دو یا چند طبقه ای هستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزی استفاده از پلکان بتنی را ضروری نمی سازد.

به نقل از khakzad.com

نشریات مهندسی عمران، ساختمان و معماری

مجله آسیایی مهندسی عمران (Asian Journal of Civil Engineering)
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: انگلیسی
سردبیر: ا.کاوه
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۲۴۱۲۵۸
نشانی: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بین شهرک پاس و فرهنگیان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سایت اختصاصی: www.bhrc.ac.ir

 

• فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی آبادی
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز:معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مدیر اجرایی: اعظم ادهمی
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۷۷۹۶۶۰
نشانی الکترونیک:  abadi@causar.gov.ir

 

• نشریه انجمن راه و ساختمان ایران – بنا
دوره انتشار: ماهنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
سردبیر: محسن تهرانی زاده
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۳۶۲۲۹۲
سایت اختصاصی: www.isc-ir.com
نشانی الکترونیک:  majale_bana@yahoo.com

 

• فصلنامه بتن ایران
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
مدیر مسئول:  محسن تدین
مدیر اجرایی:  عزیز الله بریجانی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۹۸۳۴۰۵-۸۸۹۸۳۲۴۳-۸۸۹۸۲۰۲۸ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۹۶۶۴۶۱ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، کوچه زیبا، پلاک ۱۶٫
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/beton
سایت اختصاصی:   www.ici.ir

• فصلنامه پنجره
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مدیر مسئول:  مهندس محمود معلمی
سردبیر:  مهندس امین مقومی
محل انتشار:  قم
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/panjereh 
نشانی الکترونیک:  qom_engineering_system@yahoo.com

 

• دوماهنامه پیام عمران
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده های فنی دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:  مهندس رضا طباطبایی ایرانی
سردبیر:  سید رضا طباطبایی ایرانی
مدیر اجرایی:  سهیل آل رسول
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸-۸۷۲۷۰۵۷-۸۷۲۹۹۶۹ (۰۲۱)  فکس:  ۸۷۱۱۹۶۸ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان نهم،‌شماره ۵۱، طبقه اول
صندوق پستی:  ۹۳۴-۱۴۳۳۵
شمارگان:  ۵۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/payamomran 
سایت اختصاصی:  http://tabrizu.ac.ir/Faculties/civil/index.htm
نشانی الکترونیک:  reza@kanoon.net

 

• دو ماهنامه پیام مهندس
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  محمد پرورنده فریمانی
مدیر مسئول:  اکبر صفری
سردبیر:  ناصر کرفی
مدیر اجرایی:  احمد خزاعی
محل انتشار:  مشهد
تلفن:  ۸-۸۴۵۲۴۲۶ (۰۵۱۱)
نشانی:  مشهد، خیابان احمد آباد، رضا۱۳، پلاک۵۰، واحد۱
صندوق پستی:  ۱۹۸۷-۹۱۳۷۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/payamemohandes 
نشانی الکترونیک:  payam_e_mohandes@yahoo.com

• فصلنامه تازه های علم عمران
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتیاز:  سیدمهدی داودنبی
مدیر مسئول:  سیدمهدی داودنبی
سردبیر:  سیدمحمدتقی موسوی
محل انتشار:  تهران
نشانی الکترونیک:  info@elme-omran.com

 

• ماهنامه دانش نما
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
مدیر مسئول:  مهندس عبدالله کوپایی
سردبیر:  مهندس عباس صنیع زاده
مدیر اجرایی:  امیر یاشار فیلا
محل انتشار:  اصفهان
تلفن:  ۱۹-۴۵۹۳۳۱۸-۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)  فکس:  ۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)
نشانی:  اصفهان، خیابان کاوه ، ابتدای بزرگراه شهید چمران ، خیابان اشراق ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، طبقه ی سوم ، واحد ۳
شمارگان:  ۱۱۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/daneshnama
نشانی الکترونیک:  daneshnama@magiran.com
بخش اشتراک:  خانم ترابی
تلفن بخش اشتراک:  ۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)

 

• ماهنامه راه و ساختمان
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس پوریا مهدوی
مدیر مسئول:  مهندس پوریا مهدوی
سردبیر:  دکتر پژمان شجاعیون
مدیر اجرایی:  الناز فضلی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۳۳۵۴۵۰-۸۸۰۲۵۹۱۴ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۳۳۵۴۵۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان گارگر شمالی،بالاتر از پمپ بنزین امیرآباد،کوچه زمرد شماره ۲۲،طبقه اول.
صندوق پستی:  ۱۴۶۹-۱۴۵۱۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/rah-o-sakhteman
نشانی الکترونیک:  info@rah-o-sakhteman.com
بخش اشتراک:  خانم فضلی
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۳۳۵۴۵۰          فاکس بخش اشتراک:  ۸۸۳۳۵۴۵۰

 

• فصلنامه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی و خلاصه مقالات به انگلیسی
صاحب امتیاز:  شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مدیر مسئول:  مهندس اصغر نادری
سردبیر:  مهندس علی محمد اسمعیلی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸-۸۸۰۰۷۹۵۳ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۰۲۵۴۲۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب کوی دانشگاه تهران، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
صندوق پستی:  ۱۸۴۷-۱۱۳۶۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/rsio
نشانی الکترونیک:  rsio@tsml.ir
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۸۴۳۰۶۵        فاکس بخش اشتراک:  ۸۸۸۴۲۶۳۰
فصلنامه ساخت شهر
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مدیر مسئول:  مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
سردبیر:  دکتر مصطفی بهزادفر
مدیر اجرایی:  مهندس هاشم زعفرانی ، صبار ابراهیم زاده
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۷۷۲۷۲۳۵۹-۷۷۲۰۳۹۱۳، ۰۹۱۲۲۰۹۰۴۴۵، ۰۹۱۲۲۹۴۳۷۰۷ (۰۲۱)
صندوق پستی:  ۳۵۳-۱۷۶۴۵
نشانی الکترونیک:  abarsama2002@yahoo.com
بخش اشتراک:  خانم حاجیلو
• ماهنامه عمران آب
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی – انگلیسی
صاحب امتیاز:  محمد مقدسی
مدیر مسئول:  محمد مقدسی
سردبیر:  بنفشه بجنوردی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۶۶۹۶۱۰۴۳-۰۹۳۲۹۳۱۱۹۱۵-۲۲۹۳۶۹۶۱ (۰۲۱)  فکس:  ۶۶۹۵۵۲۶۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، ابتدای کارگر جنوبی، بین خیابان لبافی نزاد و روانمهر، بن بست سرود، پلاک ۱۲۸، واحد ۳
صندوق پستی:  ۱۸۶-۱۹۵۸۵
شمارگان:  ۷۵۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/omran-ab
نشانی الکترونیک:  omraneabmag@yahoo.com
بخش اشتراک:  خانم ایوبی
تلفن بخش اشتراک:  ۶۶۹۵۵۲۶۰      فاکس بخش اشتراک:  ۶۶۹۵۵۲۶۰

 

• ماهنامه عمران و معماری
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  موسسه نشر و عمران معماری
مدیر مسئول:  مهندس مرضیه خدائی
سردبیر:  مهندس محمد خدائی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۷۷۵۳۲۹۷۶ (۰۲۱)       فکس:  ۷۷۵۳۲۹۷۶ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از سه راه جمهوری، کوچه حسین سخنوری، کوچه عبدوس جنوبی، شماره ۶۳، واحد۴
صندوق پستی:  ۸۱۶-۱۴۱۸۵

 

• فصلنامه گام نخست
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
مدیر مسئول:  مهندس علی ابراهیمی
محل انتشار:  شهرکرد
تلفن:  ۲۲۲۷۶۷۴ (۰۳۸۱)  فکس:  ۲۲۵۴۳۶۶ (۰۳۸۱)
صندوق پستی:  ۵۳۶-۸۸۱۵۵
نشانی الکترونیک:  gam_e_nakhost_ch@yahoo.com
تلفن بخش اشتراک:  ۲۲۵۳۵۷۴

 

• فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی، انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مدیر مسئول:  سید مصطفی شریفی
سردبیر:  کاظم معمارضیاء
مدیر اجرایی:  غلامحسین امامی
محل انتشار:  شیراز
تلفن:  ۶۴۸۷۹۰۱ (۰۷۱۱)    فکس:  ۶۴۸۷۹۰۱ (۰۷۱۱)
نشانی:  شیراز، بلوار ستارخان، انتهای ۱۲ متری نمازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
کدپستی: ۵۵۳۵۴/۷۱۸۴۷
شمارگان:  ۱۰۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/farsnezamgozaresh
نشانی الکترونیک:  fars-gozaresh@yahoo.com
• فصلنامه هفت شهر
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان عمران و بهسازی شهری (وزارت مسکن و شهرسازی)
مدیر مسئول:  ابوالقاسم وحدتی اصل
سردبیر:  مهندس علیرضا ابلقی
مدیر اجرایی:  مهدی آفاق
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۷۷۶۷۳۹_۸۸۷۸۸۸۶۰۶۱_۸۸۷۸۸۸۶۰-داخلی ۲۲۶ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۷۷۹۸۹۲ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی(بیژن)، شماره ۶۹، سازمان عمران و بهسازی شهری، طبقه اول، نشریه هفت‌شهر
صندوق پستی:  ۴۳۳۹-۱۹۳۹۵
شمارگان:  ۲۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/haftshahr
نشانی الکترونیک:  omran@icic.gov.ir
بخش اشتراک: آقای سپهری
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۷۸۸۸۶۰ داخلی ۲۶۶

 

• دوماهنامه یادمان
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی،‌ انگلیسی
صاحب امتیاز:  شرکت یادمان سازه
مدیر مسئول:  سید حسین هادیانی
سردبیر:  جمشید مدرس
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۹-۸۸۰۶۹۱۸۵-۸۸۰۶۹۰۹۵ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۰۶۹۰۹۹ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا… نوری و بزرگراه شهید همت، برج میلاد، شرکت یادمان سازه
صندوق پستی:  ۱۷۴۹/۱۴۶۵۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/yadman
نشانی الکترونیک:  info@yadman.ir
بخش اشتراک:  جمشید مدرس
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۰۶۹۰۹۹

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی – نمای با کیفیت

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی
بزرگترین فروشنده انواع پودرهای معدنی شامل:

مجری و تولید سنگ های دانه بندی شده، جوشقان، کریستال، کربنات،‌ محلات و سایر سنگ ها و پودرهای سنگی جهت مصارف صنعتی و ساختمانی

مصالح مینرال

سیمان سفید

ما این محصول با کیفیت (شسته) را در قالب پاششی نیز میتوانیم عرضه کنیم.

نمره سنگ اجرا شده با پیسوله، ۱ درشت می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱ تماس بگیرید

 

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

stone-mineral2

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

فروش مواد شسته – جوشقان – کربنات – پودر و سنگهای معدنی رنگی

 

 

نمونه های ترکیبی سنگدانه و پودرهای معدنی نمای شسته:

مصالح شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای ساختمان (نمای شسته)

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

مصالح نمای شسته

نمای شسته

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱ تماس بگیرید

چه لوستری انتخاب کنیم؟ (دکوراسیون داخلی)

عکس-لوستر

قبل از هر چیز لازم است بدانید که اکسسوری ها به دو دسته تقسیم می شوند:

– اکسسوری های کاربردی
اکسسوری هایی هستند که علاوه بر نقشی که به لحاظ زیبایی ایفا می کنند، کاربردی نیز هستند.

– اکسسوری های دکوراتیو
آن دسته از اکسسوری ها را گویند که صرفا جهت زیبایی ایفای نقش می کنند.

در این میان لوسترها در دسته اول جای می گیرند.

– بنابراین هنگام انتخاب لوستر برای فضا باید توجه داشته باشید که این لوستر علاوه بر هماهنگی با فضا و سایر مبلمان، ابتدا تامیین کننده نوری مناسب باشد. نور مناسب نوری است که نه زیاد و نه کم باشد، چرا که نور زیاد، رنگ ها را کمرنگ، و نور کم، رنگ ها را نازیبا نشان می دهد.

– اندازه و سبک لوستر، آویزان یا چسبان بودن آن، بکار بردن آباژور، بلند یا رومیزی بودن آباژور و … همگی فاکتورهایی هستند که باید مد نظر قرار گیرند.

برای مثال: یک فضای کوچک نیازمند یک آباژور رومیزی بزرگ نیست بلکه نیاز دارد تا با لوستری به قطر ۱/۶ عرض فضا و شاخه های دیواری و آباژور بلند زمینی نورپردازی شود. شاخه های دیواری به دیوار وسعت می دهند و استفاده از آباژور زمینی موجب می شود تا فضای روی میز برای مصارف دیگر باز بماند.

همچنین ضمن انتخاب لوستر باید توجه داشته باشید که اندازه آن، با لوازم و مبلمانی که با آن در ارتباط مستقیم است، هماهنگی داشته باشد.

برای مثال: لوستر اتاق غذاخوری ضمن متناسب بودن با ابعاد فضا، باید با ابعاد میز هماهنگی داشته باشد. معمولا قط این لوستر ۱/۳ طول میز در نظر گرفته می شود و چون این لوستر حدود ۷۵-۸۵ سانتیمتر از سطح میز و ۱۵۰-۱۶۵ سانتیمتر از سطح زمین فاصله دارد، بنابراین بهتر است از لامپ های مات برای آن استفاده شود تا نزدیکی آن موجب آزار چشم نشود. اما در بسیاری از مواقع نصب یک لوستر بزرگ بالای میز غذاخوری چهره ای باشکوه و دکوراتیو به فضا می بخشد.

سبک و شکل لوستر را هم در نظر بگیرید. یک لوستر کریستال رسمی را نباید در یک فضای غیر رسمی مورد استفاده قرار داد بلکه باید آن را در فضایی کلاسیک بکار برد.

منبع: کتاب مبانی دکوراسیون داخلی، انتشارات نقش آفرینان بابکان، مولف: مریم صحبتی