اپوکسی|مقالات ساختمانی

رنگ رویه اپوکسی
این رنگ بر پایه رزین‌های اپوکسی شامل بی سفنل A و سخت کننده پلی‌آمینو آمید ساخته شده و چسبندگی و قابلیت انعطاف...