شیوه های پرداخت

پرداخت کلیه خریدها بصورت نقدی و تسویه از طریق پرداخت انلاین میباشد