مقالات ساختمانی

مصالح ساختمانی پرکاربرد در صنعت سبک سازی

بتن سبک:یکی از مصالح مهم و کار امد در صنعت ساختمان مدرن است و دارای کاربرد های متنوعی دارد.قاب های ساختمانی چند منطقه و دیوارهای جداکننده ,سقف های پوشاننده, صفحات انعطاف پذیر پل ها, عناصر پیش تنیده وپس تنیده وبقیه اجزا از جمله این مواد هستند در بسیاری از موارد فرم های معماری از تلفیق شده طرح های عملکرد ای میتواند به اسانی و بهتر از هر مصالح دیگر بوسیله بتن سبک حاصل شود.

انواع بتن سبک : در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته زیر تقسیم میشوند:

۱_بتن سبک

۲_بتن اسفنجی

۳_بتن بدون ریز دانه

بکارگیری بتن سبک به عنوان یک نوع از مصالح ساختمانی نوین ضمن کاهش بار مرده ساختمان سرعت بسیار زیادی در اجرا بوجود می اورد.مزایای استفاده از بتن سبک سازه ای عبارتست از : بر خورداری از امتیاز سرعت در نصب ,انطباق با هر نوع نقشه ساختمانی ,وزن کم, مقاومت زیاد و به صرفه میباشد(بتن مصرفی در دیوار های غیر باربر) مصارف تیر اهن را حذف کرده یا به حداقل ممکن کاهش میدهد و انرژی مصرفی اولیه ان ۱۰ درصد آجر هم حجم خود است.(بتن سبک سازه ای) دارای خاصیت ویژه ای از نظر ایزولاسیون در برابر حرارت صداست.(بتن های عایق حرارتی)

بتن سبک را میتوان از لحاظ هدف از کاربرد آن به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱_بتن سبک سازه ای

۲_بتن سبک مورد مصرف در واحد

۳_بتن غیر سازه ای (بتن عایق بندی و جداکننده)

کاربرد بتن سازه ای سبک در مرحله اول مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است.

انواع بتن سازه ای سبک را میتوان با توجه به روش تولید انها بصورت زیر طبقه بندی کرد.

بتن سبک دانه:با استفاده از سنگ دانه های سبک ومتخلخل که وزن مخصوص ظاهری آنها کمتر از ۶/۲ میباشد.این نوع بتن بعنوان بتن دانه سبک شناخته میشود.

بتن اسفنجی:با ایجاد حفره های بزرگ در داخل بتن با ملات بدست میآید.این حفره ها باید به وضوح از حباب های فوق العاده ریز ناشی از حباب ریز قابل تشخیص باشند.انواع مختلف این نوع بتن با اسامی بتن اسفنجی بتن متخلخل وبتن کفی یا گازی شناخته میشوند.

بتن بدون ریز دانه :با حذف ریز دانه ها از مخلوط بطوریکه تعداد زیادی حفره های درونی در بتن ایجاد شوددر این موارد معمولا درشت دانه های معمولی مورد استفاده قرار میگیرند.این نوع بتن بدون ریز دانه شناخته میشود.

بتن سبک دانه:اولین تقسیم بندی را میتوان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه اصلی سنگدانه های سبک طبیعی عبارت است از دیاتومه سنگ پا پوکه سنگ جوش های اتش
فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این ها دارای منشا آتش فشانی .

سنگ دانه های طبیعی: سنگ دانه های مصنوعی, رس, شیل و اسلیت منبسط شده ور میکولیت سر باره کوره ای سنگدانه کلینگر وپس مانده زغال کک.

بتن های بدست امده از سنگ دانه های سبک به سه دسته تقسیم میشوند:

بتن ساز ه ای:از رس وشیل منبسط شده وبه روش خاکستر های کلوخه ای , خاکستر بادی گندوله ای وسر بار منبسط شده ورس, اسلیت وشیل منبسط شده بدست میاید.

بتن با مقاومت متوسط(نیمه سازه ای):از پوکه سنگ ها و سنگ های آتشفشانی تولید میشود.

بتن جدا کننده

بتن (عایق)از پرلیت وورمیکولیت حاصل میشود,

بتن سبک با سبکدانه پلی استایرن

نمونه موردی از سنگ دانه های سبک تولید داخل

سنگ دانه های سبک لیکا

ویژگی های عمومی دانه های لیکا :بافت متخلخل دانه های لیکا که از انبساط خاک رس و در نتیجه ایجاد ومحبوس شدن گازها در توده خمیری روان در دمای حدود ۱۲۰۰ در جه سانتی گراد بوجود می اید . از خصوصیات اساسی این دانه ها میباشد.

نتیجه گیری:

کسب مقاومت فشاری در حد مقاومت سازه ای با استفاده از بتن سبک حاوی لیکا امکان پذیر است به کار گیری میکرو سیلیس در ساخت نمونه های بتن سبک باعث افزایش مقاومت فشاری میگردد.

استفاده از میکرو سیلیس باعث کاهش جذب حجمی وجذب مویینه بتن سبک حاوی لیکا میشود.

جمع شدگی ۹۰ روزه بتن سبک حاوی لیکا به کار گیری میکرو سیلیس کمتر از نمونه شاهد میباشد.

بطورکلی توصیه میگردد با توجه به منابع فراوان رس در کشور هم چنین تکنولوژی ساخت دانه های لیکا وساخت سازه های سبک بررسی و دا نه های بتن سبک حاوی لیکا در سطح گسترده تری انجام گردد ودستور العمل ها واستاندارد هایی برای استفاده از لیکا در صنعت ساختمان تدوین گردد.

بتن اسفنجی:یکی از راه های ساختن بتن سبک ایجاد حباب های گاز در ملات خمیری مخلوط بتن میباشدوحباب ها باید در ضمن اختلاط و تراکم وپایداری خود را حفظ کند.چنین بتنی بعنوان بتن اسفنجی یا متخلخل شناخته میشود شما قادر به مشاهده لینک ها نمی باشید .
بتن گازی :این
نوع بتن در نتیجه یک واکنش شیمیایی که گاز را در ملات تازه ایجاد میکند ساخته میشود. این بتن هنگامی که سخت میشود شامل تعداد زیادی حباب های گازی میباشد.

خواص بتن گازی یا بتن هوادار اتو کلاوه شده

این نوع بتن بعلت وزن کم وخواص عایق بندی حرارتی باعث کاهش جرم ساختمان وصرفه
جویی در مصرف انرژی میگردد. بدین لحاظ کاربرد آن در سطح جهان در گسترش
میباشد. از خواص عمده بتن گازی وزن مخصوص کم ,مقاومت
مناسب عایق بندی حرارتی ومقاوم در برابر آتش قابل ذکر میباشد.از کاربرد
های عمده بتن گازی برای کاربرد های نیمه سازه ای مانند پانل های سقف ودیوار
مورد استفاده قرار میگیرند.

وضعیت تولید بتن گازی در کشور

الف_مجتمع تولیدی وصنعتی سیپورکس(شرکت فر آورده های ساختمانی ایران)

ب_مجتمع تولیدی بنای سبک(هبلکس)

خواص بتن گازی:جرم حجمی ,جمع شدگی ناشی از خشک شدن ,جذب اب

نتیجه گیری:

بتن گازی ماده ای است که نزدیک به ۷۰ سال سابقه کاربرد دارد به عنوان بتن سبک
جهت تولید بلوک های سبک ساختمان ویا پانل های سبک مسلح ساختمانی دارد.خواص
مطلوب شامل جرم حجمی پایین, نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی ,عایق
بندی مناسب حرارتی وثبات حجمی وجمع شدگی ناشی از خشک شدن نسبتا پایین باعث
شده است.این ماده در بسیاری از کشور های جهان با شرایط اقلیمی مختلف تولید
و مورد استفاده قرار میگیرد.

بتن کفی

با
افزودن یک ماده کف زا معمولا بعضی شکل های پروتئین هیدرولیز شده یا صابون
صمغی به مخلوط ساخته میشود.ماده کف زا در ضمن اختلاط با سرعت زیادی حباب
های هوا را تولید میکند.هم چنین نسبت به بتن معمولی دارای مقاومت بهتری در
مقابل آتش میباشد.

از
مزایای دیگر استفاده از بتن اسفنجی ان است که میتوان آن را برید میخ را نگه
میدارد وبه مقدار قابل قبولی پایا میباشد اگر چه درصد جذب آب این نوع بتن
بالا است ولی سرعت نفوذ آب در آن مادامیکه حفره ها با مکش آب پر نشود پایین
میباشد به این دلیل بتن اسفنجی مقاومت نسبی خوبی در مقابل یخبندان دارد
واگر دوغابی شود میتوان از ان در ساختن دیوار ها استفاده نمود.

بتن سبک شامل :

۱-بتن سبکدانه

۲_بتن اسفنجی

۳-بتن بدون ریز دانه

بتن پلیمری سبک:بتن
سبک امتیازاتی بر بتن معمولی دارد مانند وزن مخصوص کمتر عایق بودن حرارتی
وکاهش ابعادی ومقاطع بتنی ولی دارای نقایصی مانند نفوذپذیری آب ضرورت به
کار گیری روش های ویژه برای اتصال قطعات به یکدیگر وتحمل ار کمتر
است.استفاده از بتن های پلیمری سبک در تهیه قطعات پیش ساخته نماهای
ساختمانی وتزیینی متداول گردیده است.بتن پلیمری علاوه امتیازات بتن معمولی
سبک دارای مقاومت فشاری بالا نفوذپذیری کم امکان رنگ پذیری وپذیرش طرح های
تزیینی وامکان تهیه در ضخامت های کم میباشد.

بتن الیافی:

بتن
مسلح یا الیاف بتن الیافی بتنی است که با سیمان هیدرولیکی مصالح سنگی ریز
دانه ودرشت دانه والیاف مجزا وغیر پیوسته ساخته میشود.هدف از مسلح نمودن
بتن یا الیاف افزایش مقاومت کششی جلوگیری از توسعه ترک ها وافزایش سختی
بوسیله انتقال تنش در عرض مقطع یک ترک میباشد.بدین ترتیب در مقایسه با بتن
بدون الیاف امکان تغییر شکل های بزرگتری فراهم میشود.

نتیجه گیری:

مصالح
سبک بتنی در سه نوع بتن سبکدانه بتن اسفنجی وبتن بدون ریز دانه ارائه
میشود که هر کدام از این موارد در کاهش وزن ساختمن اثر چشمگیری از بتنهای
سبکدانه با انواع سبکدانه های طبیعی ومصنوعی تهیه میشود ودر موارد سازه ای
نیمه سازه ای وغیر سازه ای مورد استفاده قرار میگیرند.بتن اسفنجی در دونوع
بتن گازی واسفنجی ارائه میگردند که غالبا مصارف سازه ای دارند.بتن بدون ریز
دانه نوع سوم بتن های سبک میباشد که در کاهش وزن بار مرده ساختمان نقش
بسزایی دادر.بنا بر این ممکن است استفاده از مصالح سبک باعث کاهش هزینه
تمام شده ساختمان نیز شود همانطور که استفاده از مصالح سبک بدون در بر
داشتن هزینه اضافی میتواند نقش مناسبی در عایق سازی حرارتی ساختمان ایفا
کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *