مقالات ساختمانی

نشریات مهندسی عمران، ساختمان و معماری

مجله آسیایی مهندسی عمران (Asian Journal of Civil Engineering)
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: انگلیسی
سردبیر: ا.کاوه
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۲۴۱۲۵۸
نشانی: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بین شهرک پاس و فرهنگیان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سایت اختصاصی: www.bhrc.ac.ir

 

• فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی آبادی
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز:معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مدیر اجرایی: اعظم ادهمی
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۷۷۹۶۶۰
نشانی الکترونیک:  abadi@causar.gov.ir

 

• نشریه انجمن راه و ساختمان ایران – بنا
دوره انتشار: ماهنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
سردبیر: محسن تهرانی زاده
محل انتشار: تهران
فکس: ۰۲۱۸۸۳۶۲۲۹۲
سایت اختصاصی: www.isc-ir.com
نشانی الکترونیک:  majale_bana@yahoo.com

 

• فصلنامه بتن ایران
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
مدیر مسئول:  محسن تدین
مدیر اجرایی:  عزیز الله بریجانی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۹۸۳۴۰۵-۸۸۹۸۳۲۴۳-۸۸۹۸۲۰۲۸ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۹۶۶۴۶۱ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، کوچه زیبا، پلاک ۱۶٫
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/beton
سایت اختصاصی:   www.ici.ir

• فصلنامه پنجره
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مدیر مسئول:  مهندس محمود معلمی
سردبیر:  مهندس امین مقومی
محل انتشار:  قم
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/panjereh 
نشانی الکترونیک:  qom_engineering_system@yahoo.com

 

• دوماهنامه پیام عمران
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده های فنی دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:  مهندس رضا طباطبایی ایرانی
سردبیر:  سید رضا طباطبایی ایرانی
مدیر اجرایی:  سهیل آل رسول
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸-۸۷۲۷۰۵۷-۸۷۲۹۹۶۹ (۰۲۱)  فکس:  ۸۷۱۱۹۶۸ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان نهم،‌شماره ۵۱، طبقه اول
صندوق پستی:  ۹۳۴-۱۴۳۳۵
شمارگان:  ۵۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/payamomran 
سایت اختصاصی:  http://tabrizu.ac.ir/Faculties/civil/index.htm
نشانی الکترونیک:  reza@kanoon.net

 

• دو ماهنامه پیام مهندس
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  محمد پرورنده فریمانی
مدیر مسئول:  اکبر صفری
سردبیر:  ناصر کرفی
مدیر اجرایی:  احمد خزاعی
محل انتشار:  مشهد
تلفن:  ۸-۸۴۵۲۴۲۶ (۰۵۱۱)
نشانی:  مشهد، خیابان احمد آباد، رضا۱۳، پلاک۵۰، واحد۱
صندوق پستی:  ۱۹۸۷-۹۱۳۷۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/payamemohandes 
نشانی الکترونیک:  payam_e_mohandes@yahoo.com

• فصلنامه تازه های علم عمران
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتیاز:  سیدمهدی داودنبی
مدیر مسئول:  سیدمهدی داودنبی
سردبیر:  سیدمحمدتقی موسوی
محل انتشار:  تهران
نشانی الکترونیک:  info@elme-omran.com

 

• ماهنامه دانش نما
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
مدیر مسئول:  مهندس عبدالله کوپایی
سردبیر:  مهندس عباس صنیع زاده
مدیر اجرایی:  امیر یاشار فیلا
محل انتشار:  اصفهان
تلفن:  ۱۹-۴۵۹۳۳۱۸-۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)  فکس:  ۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)
نشانی:  اصفهان، خیابان کاوه ، ابتدای بزرگراه شهید چمران ، خیابان اشراق ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، طبقه ی سوم ، واحد ۳
شمارگان:  ۱۱۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/daneshnama
نشانی الکترونیک:  daneshnama@magiran.com
بخش اشتراک:  خانم ترابی
تلفن بخش اشتراک:  ۴۵۹۳۴۱۴ (۰۳۱۱)

 

• ماهنامه راه و ساختمان
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس پوریا مهدوی
مدیر مسئول:  مهندس پوریا مهدوی
سردبیر:  دکتر پژمان شجاعیون
مدیر اجرایی:  الناز فضلی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۳۳۵۴۵۰-۸۸۰۲۵۹۱۴ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۳۳۵۴۵۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان گارگر شمالی،بالاتر از پمپ بنزین امیرآباد،کوچه زمرد شماره ۲۲،طبقه اول.
صندوق پستی:  ۱۴۶۹-۱۴۵۱۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/rah-o-sakhteman
نشانی الکترونیک:  info@rah-o-sakhteman.com
بخش اشتراک:  خانم فضلی
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۳۳۵۴۵۰          فاکس بخش اشتراک:  ۸۸۳۳۵۴۵۰

 

• فصلنامه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی و خلاصه مقالات به انگلیسی
صاحب امتیاز:  شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مدیر مسئول:  مهندس اصغر نادری
سردبیر:  مهندس علی محمد اسمعیلی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸-۸۸۰۰۷۹۵۳ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۰۲۵۴۲۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب کوی دانشگاه تهران، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
صندوق پستی:  ۱۸۴۷-۱۱۳۶۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/rsio
نشانی الکترونیک:  rsio@tsml.ir
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۸۴۳۰۶۵        فاکس بخش اشتراک:  ۸۸۸۴۲۶۳۰
فصلنامه ساخت شهر
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مدیر مسئول:  مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
سردبیر:  دکتر مصطفی بهزادفر
مدیر اجرایی:  مهندس هاشم زعفرانی ، صبار ابراهیم زاده
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۷۷۲۷۲۳۵۹-۷۷۲۰۳۹۱۳، ۰۹۱۲۲۰۹۰۴۴۵، ۰۹۱۲۲۹۴۳۷۰۷ (۰۲۱)
صندوق پستی:  ۳۵۳-۱۷۶۴۵
نشانی الکترونیک:  abarsama2002@yahoo.com
بخش اشتراک:  خانم حاجیلو
• ماهنامه عمران آب
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی – انگلیسی
صاحب امتیاز:  محمد مقدسی
مدیر مسئول:  محمد مقدسی
سردبیر:  بنفشه بجنوردی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۶۶۹۶۱۰۴۳-۰۹۳۲۹۳۱۱۹۱۵-۲۲۹۳۶۹۶۱ (۰۲۱)  فکس:  ۶۶۹۵۵۲۶۰ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، ابتدای کارگر جنوبی، بین خیابان لبافی نزاد و روانمهر، بن بست سرود، پلاک ۱۲۸، واحد ۳
صندوق پستی:  ۱۸۶-۱۹۵۸۵
شمارگان:  ۷۵۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/omran-ab
نشانی الکترونیک:  omraneabmag@yahoo.com
بخش اشتراک:  خانم ایوبی
تلفن بخش اشتراک:  ۶۶۹۵۵۲۶۰      فاکس بخش اشتراک:  ۶۶۹۵۵۲۶۰

 

• ماهنامه عمران و معماری
دوره انتشار:  ماهنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  موسسه نشر و عمران معماری
مدیر مسئول:  مهندس مرضیه خدائی
سردبیر:  مهندس محمد خدائی
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۷۷۵۳۲۹۷۶ (۰۲۱)       فکس:  ۷۷۵۳۲۹۷۶ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از سه راه جمهوری، کوچه حسین سخنوری، کوچه عبدوس جنوبی، شماره ۶۳، واحد۴
صندوق پستی:  ۸۱۶-۱۴۱۸۵

 

• فصلنامه گام نخست
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
مدیر مسئول:  مهندس علی ابراهیمی
محل انتشار:  شهرکرد
تلفن:  ۲۲۲۷۶۷۴ (۰۳۸۱)  فکس:  ۲۲۵۴۳۶۶ (۰۳۸۱)
صندوق پستی:  ۵۳۶-۸۸۱۵۵
نشانی الکترونیک:  gam_e_nakhost_ch@yahoo.com
تلفن بخش اشتراک:  ۲۲۵۳۵۷۴

 

• فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی، انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مدیر مسئول:  سید مصطفی شریفی
سردبیر:  کاظم معمارضیاء
مدیر اجرایی:  غلامحسین امامی
محل انتشار:  شیراز
تلفن:  ۶۴۸۷۹۰۱ (۰۷۱۱)    فکس:  ۶۴۸۷۹۰۱ (۰۷۱۱)
نشانی:  شیراز، بلوار ستارخان، انتهای ۱۲ متری نمازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
کدپستی: ۵۵۳۵۴/۷۱۸۴۷
شمارگان:  ۱۰۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/farsnezamgozaresh
نشانی الکترونیک:  fars-gozaresh@yahoo.com
• فصلنامه هفت شهر
دوره انتشار:  فصلنامه
زبان:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان عمران و بهسازی شهری (وزارت مسکن و شهرسازی)
مدیر مسئول:  ابوالقاسم وحدتی اصل
سردبیر:  مهندس علیرضا ابلقی
مدیر اجرایی:  مهدی آفاق
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۸۸۷۷۶۷۳۹_۸۸۷۸۸۸۶۰۶۱_۸۸۷۸۸۸۶۰-داخلی ۲۲۶ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۷۷۹۸۹۲ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی(بیژن)، شماره ۶۹، سازمان عمران و بهسازی شهری، طبقه اول، نشریه هفت‌شهر
صندوق پستی:  ۴۳۳۹-۱۹۳۹۵
شمارگان:  ۲۰۰۰
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/haftshahr
نشانی الکترونیک:  omran@icic.gov.ir
بخش اشتراک: آقای سپهری
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۷۸۸۸۶۰ داخلی ۲۶۶

 

• دوماهنامه یادمان
دوره انتشار:  دوماهنامه
زبان:  فارسی،‌ انگلیسی
صاحب امتیاز:  شرکت یادمان سازه
مدیر مسئول:  سید حسین هادیانی
سردبیر:  جمشید مدرس
محل انتشار:  تهران
تلفن:  ۹-۸۸۰۶۹۱۸۵-۸۸۰۶۹۰۹۵ (۰۲۱)  فکس:  ۸۸۰۶۹۰۹۹ (۰۲۱)
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا… نوری و بزرگراه شهید همت، برج میلاد، شرکت یادمان سازه
صندوق پستی:  ۱۷۴۹/۱۴۶۵۵
دسترسی اختصاصی:  http://www.magiran.com/yadman
نشانی الکترونیک:  info@yadman.ir
بخش اشتراک:  جمشید مدرس
تلفن بخش اشتراک:  ۸۸۰۶۹۰۹۹

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *