ضدعفونی کننده

خواص آنتی باکتریال سطوح دارای پوشش نانو ذرات نقره زیست سنتز شده

سابقه و هدف: نانو ذرات نقره به دلیل داشتن خواص آنتی باکتریال کاربردهای زیادی از جمله در صنایع نساجی، سرامیک های بهداشتی، تصفیه آب، رنگ، کشاورزی، دامپروری و در کامپوزیت های پلیمری به منظور کاربردهای صنعتی و خانگی به عنوان مثال در بدنه داخلی یخچال، انواع فیلترهای آب و هوا، ظروف پلاستیکی و غیره دارند. هدف از این تحقیق استفاده از قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم و باکتری اشرشیا کلی برای تولید نانو ذرات نقره می باشد.

مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور بررسی خواص آنتی باکتریال کلوئیدهای نقره تولید شده به وسیله دو میکروارگانیسم از روش دیسک نفوذی استفاده گردید. برای بررسی اندازه و مورفولوژی نانو ذرات نقره حاصل، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد.

یافته ها: وجود نانو ذرات نقره در کلوئید حاصل با استفاده از طیف سنجی نور فرابنفش- مرئی به اثبات رسید. میانگین سایز نانو ذرات بدست آمده از قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم کوچک تر از میانگین آن در باکتری اشرشیا کلی بود.

نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که خواص آنتی باکتریال سطوح پوشیده با کلوئید نانو ذرات نقره سنتز شده به کمک قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم به دلیل کوچکتر بودن اندازه نانو ذرات نسبت به کلوئید حاصل از باکتری اشریشیاکلی مطلوب تر می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *