نمای گرانولیت پاششی ، نمای پالپینگ پاششی، نمای پولکی، جایگزین ایزوگام برای نما، نمای سبک پاششی، نمای شیک

خواص مواد پولکی ما: به علت سبکی وزن مخصوص آن بر روی ساختمان بار کمتری وارد می کند. بر روی سیمان - چوب - آردوار - فلز - پل...

ادامه مطلب