محصولات بدلیل شیمیایی و یا بهداشتی بودن برگشت ندارد. لطفا در صورتیکه از محصول خریداری شده اطلاع دقیقی ندارید حتما قبل خرید با ما مشاوره کنید.