فروشگاه اینترنتی سیب خاص: نانو شاین
فروشگاه اینترنتی سیب خاص: نانو شاین

رزین براق کننده جذبی آجر نما – ۲۸kg


قیمت: تومان۷۰۰,۰۰۰

این رزین کاملا جذب اجر میشود و به سطح کار حالت خیسی یا تر شدن میدهد…

بعد از اجرای این رزین، باید از نانوهای حلالی استفاده کنید تا سطح کار آبگریز شود. همچنین باعث افزایش طول عمر سطخ میشود.

توضیحات

این رزین کاملا جذب اجر میشود و به سطح کار حالت خیسی یا تر شدن به مدت عمر بسیار زیاد میدهد…

بعد از اجرای این رزین، باید از نانوهای حلالی استفاده کنید تا سطح کار آبگریز شود. همچنین باعث افزایش طول عمر سطخ میشود.