فروشگاه اینترنتی سیب خاص: نانو شاین
فروشگاه اینترنتی سیب خاص: نانو شاین

پد اجرای سرامیک کردن خودرو


قیمت: تومان۵,۰۰۰

این پد مخصوص اجرای مواد نانو سرامیک خودرو استفاده میشود.

توضیحات

این پد مخصوص اجرای مواد نانو سرامیک خودرو استفاده میشود.