فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین
فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین

چسب اپوکسی ۵۰۱۰ Akemi


قیمت: تومان۲,۷۱۰,۰۰۰

این محصول عمدتاً در صنایع مرتبط با سنگ برای چسباندن سنگهای طبیعی (مرمریت و گرانیت) و همچنین سنگهای مصنوعی و یا مصالح ساختمانی (بتن و آجر) استفاده می شود. اگر از مواد خام با کیفیت بالا استفاده شود زرد رنگ نمی شود. در نتیجه می توان از آن برای سنگ های روشن بدون استفاده از رزین اپوکسی استفاده کرد. به دلیل چسبندگی ژله ای روی سطوح عمودی مقاومت خوبی دارد. در ضمن امکان استفاده از محصول به عنوان چسب قطره ای وجود دارد.

به علاوه دیگر مواد مانند پلاستیکها (پی وی سی سخت، پلی استر ،پلی استیرن، ای بی اس، پلی کربنات) کاغذ، چوب، شیشه و خیلی مواد دیگر می توانند چسبانده شوند. این محصول برای چسباندن پلی الفین ها (پلی اتیلن و پلی پروفیلن)، سیلیکون ها و هیدروکربن فلورایدها (مانند: پی وی سی نرم، تفلون، پلی اورتان ها، بوتیل های لاستیک بوتیل، مناسب نیست.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

این محصول چسب ۲جزئی ، ژل مانند، عاری از حلال و بر پایه رزین اپوکسی و یک سفت کننده(هاردنر) با پلی آمینه سیکلو آلیفاتیک است.

 

ویژگیها:
به دلیل حالت ژلهای این محصول از آن میتوان روی سطوح عمودی به خوبی استفاده نمود.
در طول فرآیند سفت شدن جمع شدگی در محصول پدیدار نخواهد شد. بنابراین کمترین تنشی در بین قطعات متصل شده به وجود خواهد آمد.
محصول در برابر هوازدگی بسیار مقاوم است.
به خوبی میتواند توسط خمیر رنگ آکمی رنگ شود.
زردشدگی بسیار کمی دارد.
در مقابل مواد قلیایی ثبات خوبی دارد و بنابراین برای چسباندن بتن خیلی مناسب است.
این محصول برای چسباندن قطعات ساختمانی که بار سنگینی تحمل میکنند، مناسب است.
چسبندگی خوبی روی سنگهای مرطوب دارد.
این محصول برای موادی که نسبت به حلال ها واکنش نشان می دهند مناسب است (مانند پلیاستیرن و (ABS
شفاف و رنگ پریده است و برای سنگهای طبیعی با رنگ روشن مناسب است.
پس از سفت شدن محصول، دیگر برای سلامتی مضر نیست و دارای تائیدیه سازمان LGA

 

موارد استفاده:
این محصول در صنایع مرتبط با سنگ برای چسباندن سنگهای طبیعی (مرمریت و گرانیت) و همچنین سنگهای مصنوعی و یا مصالح ساختمانی (بتن
و آجر) و سایر صنایعی که نیاز به چسباندن قطعات دارد استفاده میشود.
به علاوه دیگر مواد مانند پلاستیکها (پیویسی سخت، پلیاستر ،پلیاستیرن، ایبیاس، پلیکربنات) کاغذ، چوب، شیشه و خیلی مواد دیگر میتوانند
چسبانده شوند.
این محصول برای چسباندن پلیالفینها (پلیاتیلن و پلیپروفیلن)، سیلیکونها و هیدروکربن فلورایدها (مانند: پیویسی نرم، تفلون، پلیاورتانها، بوتیلهای
لاستیک بوتیل، مناسب نیست.

 

دستورالعمل استفاده:
الف) محصولات در قوطی
سطح تماس باید کاملا تمیز و کمی زبر شود .
درصد استفاده محصول ۲بخش از جزء یک و ۱بخش از جزء دو(بر اساس حجم یا وزن) میباشد که باید به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند تا
جایی که مخلوط حاصل به صورت همگن درآید.
میتوان در صورت لزوم از خمیر رنگ آکمی حداکثر تا % ۵برای رنگدهی استفاده کرد.
زمان مصرف ژل تایم مخلوط حاصل
به مدت ۲۰تا ۳۰دقیقه در دمای ۲۰درجه سانتیگراد میباشد.
پس از ۶الی ۸ساعت در دمای ۲۰درجه سانتیگراد، قطعات چسبانده شده میتوانند جا به جا شوند.
پس از ۱۲الی ۱۶ساعت در دمای ۲۰درجه سانتیگراد میتوان روی آنها اجسام سنگین قرار داد و یا به عنوان ابزار از آنها استفاده کرد.
حداکثر استحکام پس از ۷روز در دمای ۲۰درجه سانتیگراد به دست می آید.
ابزار آلات را با محصول Akmei Nitro-Dilution تمیز نمایید.
روند خشک شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد.


ب) سیستم کارتریج
.۱سطحی باید کاملا تمیز و کمی زبر شود .
.۲دستگیره را از کارتریج خارج کنید و کارتریج را در تفنگی قرار دهید، سپس ماشه را فشار دهید تا وقتی که مواد از هر دو دهانه بیرون بیاید و
همزمان نازل مخلوط کن را بپیچانید.
.۳میتوان در صورت لزوم از خمیر رنگ آکمی حداکثر تا % ۵برای رنگدهی استفاده کرد.
.۴زمان مصرف مخلوط حاصل
به مدت ۲۰تا ۳۰دقیقه در دمای ۲۰درجه سانتیگراد میباشد.
پس از ۶الی ۸ساعت در دمای ۲۰درجه سانتیگراد، قطعات چسباندهشده میتوانند جابهجا شوند.
پس از ۱۲الی ۱۶ساعت در دمای ۲۰درجه سانتیگراد میتوان آنها را فرآوری کرد.
حداکثر استحکام پس از ۷روز در دمای ۲۰درجه سانتیگراد به دست می آید.
.۵ابزار آلات را با محصول
Akemi Nitro-Dilutionتمیز نمایید.
.۶روند خشک شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد.

 

نکات ویژه:
نسبت ۲:۱ترکیب دو جزء باید کاملاً رعایت شود تا خواص شیمیایی و مکانیکی مناسب حاصل گردد. مازاد چسب و هادرنر به صورت
پلاستیک در میآید و ممکن است باعث تغییر رنگ در لبههای سطح گردد.
کارتریجهای تکی برای تفنگهای بادی و تفنگهایی که پیستونهای مکانیکی دارند مناسب نیست.
از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید.
برای خارج کردن دو جزء باید از کاردکهای جداگانه استفاده کرد.
اگر چسب سفت شود و یا ژل مانندگردد دیگر قابل استفاده نیست .
در دمای زیر ۱۰درجه سانتیگراد نباید از این محصول استفاده کرد زیرا به اندازه کافی سخت نخواهد شد.
در دمای ثابت بالای ۵۰درجه سانتیگراد چسب متمایل به رنگ زرد میشود.
در صورت خشک شدن امکان کندن چسب توسط حلال میسر نمیباشد. در صورت لزوم بصورت مکانیکی و با افزایش درجه حرارت بیش از
۲۰۰درجه سانتیگراد میتوان آن را جدا نمود.
در صورتی که مطابق با دستور العملهای ارائه شده رفتار شود و چسب به درستی استفاده گردد، در حین سفتشدن دیگر برای سلامتی مضر
نخواهد بود.
در صورتی که جزء یک ژلهای شکل(مانند عسل) گردد، میتوان پس از گرمکردن از آن استفاده نمود.
قدرت چسبانندگی در سنگهای طبیعی بستگی زیادی به نوع سنگ مورد نظر دارد. سنگهایی که حاوی سیلیکات میباشند واکنش بهتری
نسبت به سنگهایی که حاوی کربنات هستند، دارند.
سطوح جهت چسباندن میبایست قدرت و مقاومت فیزیکی کافی برای نگهداشتن یکدیگر داشته باشند.


مشخصات فنی:
-۱زمان کاری:
الف) مخلوط ۱۰۰گرم از جزء Aو ۵۰گرم از جزء :B
۱۰درجه سانتی گراد: ۷۰-۶۰دقیقه
۲۰درجه سانتی گراد: ۳۰-۲۰دقیقه
۳۰درجه سانتی گراد: ۲۰-۱۵دقیقه
۴۰درجه سانتی گراد: ۱۰- ۵دقیقه
ب) در دمای ۲۰درجه سانتی گراد و مقادیر متغیر:
۲۰گرم جزء ۱۰ + Aگرم جزء ۳۵-۴۵ : Bدقیقه
۵۰گرم جزء ۲۵ +
Aگرم جزء ۲۵-۳۵ : Bدقیقه

۱۰۰گرم جزء ۵۰ + Aگرم جزء ۲۰-۳۰ : Bدقیقه
۳۰۰گرم جزء ۱۵۰ +
Aگرم جزء ۱۵-۲۵ : Bدقیقه


-۲ویژگیهای مکانیکی:
استحکام خمش ۶۰-۷۰ : DIN EN ISO 178نیوتن/ مترمکعب
استحکام خمش ۳۰-۴۰
: DIN EN ISO 527نیوتن/ مترمکعب
-۳مقاومت در برابر مواد شیمیایی <%0.5
جذب آب : پایدار
آب نمک :
پایدار
محلول کلرید سدیم : % ۱۰پایدار
آمونیوم : % ۱۰پایدار
نوشابه قلیایی : %۱۰پایدار
اسید هیدرو کلرید ریک : %۱۰پایداری مشروط

اسید استیک : %۱۰ پایداری مشروط
اسید فرمیک : %۱۰ پایدار

بنزین : پایدار
گازوئیل : پایدار
روغن موتور : پایدار

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.