فروشگاه اینترنتی نانو شاین : سیب خاص
فروشگاه اینترنتی نانو شاین : سیب خاص

مواد نانویی ضدبرچسب

تماس بگیرید

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید.

این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.

توضیحات

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید.

این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.

در صورتیکه از کاربرد محصولی که قصد خرید آن را دارید مطمئن نیستید؛ حتما قبل خرید، از همکاران ما مشاوره بگیرید. رد کردن