خرید دستگاه رفع کدری، ماتی چراغ خودرو با دو مواد کره

تومان۵.۷۰۰.۰۰۰

این دستگاه مشابه فیلم پایین عمل میکند.

 

نکته:

قبل از کار دستگاه، حتما باید زیرکار سمباده کشی شود

اطلاعات بیشتر