فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین
فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین

توضیحات

اسپری مخصوص موتورشویی به روش خشک
به وسیله این اسپری بدون استفاده از قطره ای آب به راحتی موتور خودرو را تمیز و هرگونه چربی و دوده را به وسیله فرچه مویی (قلمو) پاک نمائید.