نانو عایق آبگریز ضدآب

عایق رطوبتی جایگزین ایزوگام عایق کاری

عایق نانو با کیفیت جایگزین ایزوگام عایق رطوبتی نانوشاین بدون ترک خوردن و بدون پوسته پوسته شدن عایق کاری نانوشاین؛ مناسب برای عایق ...

ادامه مطلب

ایزولاسیون و عایق کاری پشت بام و استخر با مواد نانو

ایزولاسیون استخر و پشت بام قبل و بعد از انجام کاشی کاری و سنگ کاری با مواد عایق نانو     ایزولاسیون ...

ادامه مطلب