پودر کربنات – پودر سنگ جوشقان – سنگ کریستال – مصالح نمای سیمان شسته – پودرسنگ رنگی

گروه نماسازی سیب خاص آمادگی خود را جهت عرضه انواع:   * سنگ های دانه بندی شده رنگی برای نمای شسته و کف * پودر کربنات با مش های م...

ادامه مطلب