نانو عایق ضدآب نمای ساختمان - سنگ آجر چوب سیمان شیشه

نانو عایق ضدآب نمای ساختمان – سنگ آجر چوب سیمان شیشه

ویژگی های کلی محصولات: به سادگی اجرا می شود (با قلم مو یا غلطک و یا اسپری) در برابراشعه ماوراءبنفش مقاوم می باشد. تغییر رنگ نمی دهد ...

ادامه مطلب