رویه های ارسال سفارش

خریدهای غیر تهران، اگر سفارش شما کوچک باشد از طریق چاپارنت یا تیپاکس ارسال خواهد سد

در صورتیکه خرید در بسته بندی متوسط و حجیم داشته باشید از طریق باربری ارسال خواهد شد

هزینه کلیه سفارشها (شهری و باربری) بعهده خریدار می باشد.

همچنین خریداران تهران از طریق الوپیک ارسال میشود.