ضدعفونی کننده

اثر ژل آنتی باکتریال و صابون در تامین بهداشت دست افراد نظامی

ژل ضدعفونی دست الکلی

مقدمه:

کمبود آب بهداشتی در عملیات نظامی باعث کاهش بهداشت دست می شود. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ژل آنتی باکتریال در مقایسه با آب و صابون درتامین بهداشت دست می باشد.

مواد و روش کار:

مطالعه به شکل تجربی و به صورت تصادفی ساده در دو گروه ۳۵ نفره از نظامیان نیروی هوایی مرکز آیت اله کاشانی شهر کاشان در سال ۸۵ انجام شد.

به فاصله ۵ دقیقه قبل و بعد از مصرف صابون و ژل آنتی باکتریال، دو نمونه گرفته شد؛ نمونه ها در محیط های BA و EMB کشت داده شد و با تست های بیوشیمیایی نوع باکتری مشخص گردید. یافته ها با آزمون های آماری مک نمار، مجذور کای و t-test آنالیز شد و p<0.05 معنی دار محسوب گردید.

نتایج:

شایع ترین جرم قبل از مداخله در هر دو گروه استافیلوکوک کوآگولاز مثبت بود. ژل آنتی باکتریال باعث کاهش ۹۳٫۵% در تعداد کولونی های استافیلوکوکی و ۱۰۰% درگونه های دیگر گردید (p<0.01). تعداد شمارش کولونی باکتری ها با مصرف آب و صابون کاهش معنی داری نداشت (p>0.25).

بحث:

دراین مطالعه مشخص شد که ژل آنتی باکتریال، نسبت به آب و صابون، تاثیر بیشتری در تامین بهداشت دست دارد، کاربرد آن آسانتر است و احتیاج به آب هم ندارد. به همین خاطر استفاده از ژل آنتی باکتریال، به جای صابون،

 

خرید ژل آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده دست

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *